Com ajuda el Test Driven Development a les empreses?

El Test Driven Development ha guanyat popularitat els darrers anys com a enfoc per millorar la productivitat dels equips de desenvolupament.

Frameworks d’aplicacions híbrides són el futur?

Les aplicacions híbrides són aplicacions web HTML5 que emmagatzemem en un contenidor nadiu. Podríem dir que canvien d’embolcall.