Versionat de Taules a SQL Server: Què és i com funciona?

Per activar System Versioning in SQL Server, la Historical Table és automatically created with la same Schema as la Main Table.

Com generar una estratègia de DDM a la teva empresa

El Dynamic Data Masking (d’aquí les sigles DDM) és una tècnica per protegir la informació sensible d’ulls no desitjats.