Firebase i Ionic: Una guia per optimitzar els temps i costos de desenvolupament

Com optimitzar els temps i els costos de desenvolupament utilitzant el binomi Firebase per a Ionic? Contextualitzarem abans, què és cada cosa.

Com obtenir millors resultats web amb JSON-LD?

Amb JSON-LD podem dotar la nostra web d’informació més rellevant per a les cerques dels navegadors en una semàntica fàcil d’entendre.