useEffect, usant el Hook d’efecte a React

En articles anteriors hem parlat dels diferents framework que hi ha, les seves diferències i els seus avantatges,…

6 consells per millorar el rendiment d’aplicacions a Angular

Amb les darreres versions d’Angular es poden recórrer a diversos recursos per millorar el rendiment d’una aplicació en aquest Framework

D3: Què és Data-Driven Documents?

D3.js, és una llibreria Javascript que tracta documents basats en dades, permet visualitzar dades en una pàgina web fàcilment.

Com generar una estratègia de DDM a la teva empresa

El Dynamic Data Masking (d’aquí les sigles DDM) és una tècnica per protegir la informació sensible d’ulls no desitjats.

Comença a aplicar RPA a la teva empresa amb Power Automate

La RPA permet automatitzar processos de negocis, optimitzant les tasques repetitives i els processos sense papers.

React VS Angular: Quin framework requereix el meu projecte?

A Front-End, Angular i React són dues de les eines més importants de desenvolupament. Què els distingeix de la resta? I entre elles?

Microserveis, quan sí i quan no?

Avui en dia, gairebé tots els clients volen les seves aplicacions basades en microserveis o migrar les existents a aquesta arquitectura.

Com obtenir millors resultats web amb JSON-LD?

Amb JSON-LD podem dotar la nostra web d’informació més rellevant per a les cerques dels navegadors en una semàntica fàcil d’entendre.

Desenvolupa millors aplicacions amb Ionic

Ionic és un bon lloc on començar a explorar les teves oportunitats de treball per desenvolupar aplicacions híbrides.

Què és el Blockchain i per què hauries d’utilitzar-lo a la teva empresa?

a són moltes les empreses de tota mena de sectors les que comencen a plantejar-se la integració del Blockchain per als seus processos de negoci.