Cómo integrar ChatGPT con Power Automate - Parte I - Itequia - CAT-EN

ChatGPT i Power Automate, la combinació perfecta | Part I

Actualment, la majoria de les empreses busquen constantment maneres d’optimitzar-ne els processos i millorar-ne la productivitat. Una de les eines més utilitzades per assolir aquest objectiu és Microsoft Power Automate, que permet automatitzar tasques repetitives i simplificar processos empresarials.

Per això, la integració de ChatGPT, un model de llenguatge desenvolupat per OpenAI, a Power Automate pot ser una solució eficaç per millorar l’eficiència i la qualitat del servei al client.

Què és ChatGPT?

ChatGPT és un model de llenguatge d’aprenentatge profund, desenvolupat per OpenAI, una empresa d’intel·ligència artificial amb seu als Estats Units. És una versió especialitzada de GPT (Generative Pre-trained Transformer), una arquitectura de xarxa neuronal que ha demostrat ser molt eficaç en la generació de text coherent i convincent.

L’objectiu de ChatGPT és generar respostes en llenguatge natural a partir d‟una entrada de text. Per aconseguir-ho, s’entrena el model utilitzant grans quantitats de dades de text perquè aprengui a entendre el llenguatge i produir respostes que siguin coherents i apropiades per al context.

El model de ChatGPT utilitza una tècnica anomenada aprenentatge per transferència, que implica pre-entrenar el model en grans conjunts de dades de text, i després ajustar el model a un conjunt de dades específic o tasca, com la generació de respostes a preguntes específiques o la creació de diàlegs naturals.

ChatGPT ha demostrat ser molt eficaç en una varietat d’aplicacions, com ara la generació de text per a chatbots, la resposta a preguntes freqüents, la creació de diàlegs naturals, la traducció d’idiomes i la generació de resums de text.

Quines són les limitacions de ChatGPT?

Encara ChatGPT és una tecnologia molt prometedora, encara té algunes limitacions que han de ser considerades:

Necessitat de grans quantitats de dades

Per entrenar models de ChatGPT que generin respostes d’alta qualitat, calen grans quantitats de dades d’entrenament. Això pot limitar lús de ChatGPT en casos on les dades d’entrenament no estan disponibles o són difícils d’obtenir.

Falta de control sobre les respostes

Tot i que ChatGPT pot generar respostes coherents i apropiades per al context, en alguns casos, les respostes poden ser inadequades o inexactes. Això és perquè el model no sempre pot comprendre completament el context de la pregunta o pot generar respostes que són inconsistents o confuses.

Dificultat per integrar el coneixement específic del domini

ChatGPT és un model de llenguatge general, per la qual cosa pot tenir dificultats per integrar coneixements específics del domini a les respostes. Això pot ser especialment problemàtic en casos on cal generar respostes precises i específiques en un domini particular.

Ús inapropiat

A les mans equivocades, ChatGPT podria ser utilitzat per generar contingut enganyós, fals o nociu, cosa que podria tenir conseqüències negatives per a la societat.

És molt important tenir en compte aquestes limitacions a l’hora d’utilitzar ChatGPT, i supervisar i ajustar el model per garantir que les respostes generades siguin coherents i apropiades per al context on estem utilitzant-les.

Com utilitzar ChatGPT?

Començar a tenir les converses amb aquesta intel·ligència artificial és molt senzill. L’únic que has de fer és entrar a la seva web oficial, que és https://chat.openai.com/chat. Hauràs d’iniciar sessió o crear-te un compte de forma gratuïta a la web d’OpenAI. A partir d’allà, podreu xatejar amb el model de llenguatge.

Como-usar-ChatGPT-Itequia

Com integrar ChatGPT amb Power Automate?

Como-crear-flujos-de-trabajo-a-través-de-GPT3-en-Power-Automate

En cas que vulguis implementar ChatGPT en una aplicació personalitzada, primer hauràs d’accedir a l’API d’OpenAI i enviar una sol·licitud de text al model perquè generi una resposta.

La resposta generada per ChatGPT ha de ser processada i presentada a l’usuari final de la forma més adequada per a l’aplicació en qüestió.

Vegem un exemple d’integració del model de llenguatge GPT-3 a la plataforma de Power Automate.

Com crear fluxos de treball a través de GPT-3 a Power Automate?

La creació de fluxos per descripció a Power Automate és una característica que permet crear fluxos de treball basats en llenguatge natural, en lloc d’haver de crear manualment utilitzant una interfície visual.

Això fa que la creació de fluxos de treball sigui molt més fàcil i ràpida per als usuaris que no tenen coneixements tècnics avançats.

Per utilitzar la creació de fluxos per descripció a Power Automate, cal seguir els passos següents:

Pas 1 

Inicieu sessió a Power Automate i feu clic al botó “Crear” per crear un nou flux.

Pas 2 

Seleccioneu “Flux automatitzat” per crear un flux basat en llenguatge natural.

Paso-1-y-2-crear-flujo-trabajo-Power-Automate-Itequia

Pas 3 

Escriviu una descripció en llenguatge natural del flux de treball que voleu crear.

Per exemple, podeu escriure “Quan arribi un correu electrònic, responeu automàticament amb un missatge de confirmació“.

Paso-3-crear-flujo-trabajo-Power-Automate-Itequia

Pas 4 

Power Automate analitzarà la descripció i generarà un flux de treball automàticament. Aquest flux inclourà les accions necessàries per complir la descripció que s’ha proporcionat.

Per exemple, en el cas anterior, Power Automate crearà una acció que detecti quan arribi un correu electrònic del teu cap (acció 1) i una altra acció que enviïs automàticament un missatge de confirmació (acció 2).

Paso-4-crear-flujo-trabajo-Power-Automate-Itequia

Pas 5 

En aquest pas, podrem ajustar i personalitzar el flux de treball generat segons les necessitats específiques.

Per exemple, podrem canviar el missatge de confirmació o afegir més accions al flux de treball.

Pas 6 

Hora del testeig. El pas següent és guardar i provar el flux de treball per assegurar-nos que funcioni correctament i sense errors.

Paso-5-y-6-crear-flujo-trabajo-Power-Automate-Itequia

D’aquesta manera tan senzilla, ja tindríem creat el nostre nou flux de treball a Power Automate, gràcies a l’ajuda de ChatGPT-3.

Però és important tenir en compte que la creació de fluxos per descripció no és una solució perfecta i pot generar resultats inesperats o erronis en alguns casos.

Per aquesta raó, és molt important revisar i ajustar el flux de treball generat per garantir que funcioni correctament i compleixi els requisits específics del vostre cas d’ús.

Fins aquí aquesta primera part de l’article. Ja teniu disponible la Part II, en què presentem un flux de Power Automate integrat amb GPT i Microsoft Teams.

Emili Bellot Pulido – Softwar Technician at Itequia