Que-es-Azure-Storage-Itequia

Com Azure Storage t’ajuda a operar les teves aplicacions al núvol

Quins són els problemes a l’hora d’allotjar aplicacions al núvol?

Per entendre la necessitat de contractar un nou servei, ja sigui analògic o digital, és important partir d’una problemàtica (teòrica o real) al nostre negoci, i la realitat i context tant al principi com al final del procés.

Quan parlem de les nostres aplicacions d’empresa, per exemple, moltes emmagatzemen una gran quantitat de fitxers. Des de recursos web fins a arxius crítics i confidencials.

Amb l’emmagatzematge On-Premise o local, gestionar tots aquests fitxers es pot convertir en una molèstia per als nostres departaments a causa de totes les polítiques i processos que comporta:

  • Per crear les polítiques de BackUp estàndard, se sol emprar programari que sovint tenen moltes limitacions o no opera de manera eficaç amb els nostres sistemes.
  • Mantenir la seguretat daquests fitxers pot ser un desafiament important i convertir-se en una cosa repetitiva, especialment en el cas de l’emmagatzematge físic.
  • Una caiguda del servidor de fitxers implica una caiguda del sistema en general, cosa que afecta el nostre ritme de treball. A més, podem perdre fitxers vitals de manera irreversible.
  • Posar els fitxers a disposició d’altres sistemes ubicats a altres xarxes o servidors pot ser complicat a causa de la dependència entre connexions externes i internes, per no parlar de les dificultats per gestionar els permisos a tercers i altres.

Azure Storage: la solució per gestionar fitxers eficaçment. I tot des del núvol.

Què és Azure Storage?

Azure Storage és un conjunt de serveis que ofereix emmagatzematge d'”objectes” de manera escalable i massiva si el comparem amb altres formats d’emmagatzematge online.

També ens permet emmagatzemar en un disc dur virtual els fitxers de les nostres màquines virtuals (VMs) d’Azure. Sistemes d’arxivat al núvol, emmagatzematge de missatges de fonts segures i un magatzem NoSQL són altres serveis disponibles. Tots aquests compten amb avantatges per al seu ús, com ara:

Durabilitat i elevada disponibilitat

Les vostres dades estan protegides d’errors al maquinari gràcies a les regions redundants de Microsoft. Tens l’opció de replicar dades entre centres de dades o regions geogràfiques per a més protecció davant de catàstrofes locals o desastres naturals. Les dades replicades continuen estant disponibles en cas d’una interrupció inesperada.

Seguretat

Les dades incloses en un compte d’Azure Storage es xifren des d’Azure. A més, tindràs control complet sobre qui hi accedeix o no.

Escalabilitat

Aquest servei està pensat per ser escalat de manera massiva i amb canvis depenent de les necessitats que tinguis, amb dades com ara el teu nivell de trànsit estacional. Tot amb l’objectiu de donar-te el que necessites quant a rendiment i emmagatzematge a les teves aplicacions.

Administració

Oblida’t de les gestions repetitives de cada dia. Azure les farà automàticament, incloent manteniment, actualitzacions i problemes de maquinari crítics.

Accessibilitat

Des d’Azure Storage, pots accedir a les teves dades des de qualsevol lloc mitjançant HTTP o HTTPS. Tampoc et faltaran llenguatges de programació, ja que Azure Storage et proporciona llibreries a .NET, Java, Node.js, Python, PHP, Ruby, Go i altres, així com una API REST consolidada. Com no, Azure Storage admet interactuar amb ell des de l’Azure PowerShell o la CLI d’Azure. I com a extra, Azure Portal i l’Explorador d’Azure Storage us permeten treballar millor amb les dades obtingudes gràcies a solucions senzilles i visuals.

Què ofereix Azure Storage?

Els principals productes d’Azure Storage a nivell empresarial tecnològic, especialment per a les màquines virtuals i les aplicacions, són:

Blobs d’Azure

Un magatzem d’objectes escalable per a dades de tota mena. És compatible amb Data Lake Sotrage Gen2 per a l’anàlisi de macrodades. Amb la integració d’Active Directory i el RBAC, estaràs protegit contra amenaces avançades i accessos no desitjats.

Azure Files

Recursos compartits de fitxers administrats per a implementacions locals i al núvol. Pots muntar aquests arxius a qualsevol SO per rebre dades de tota mena de fonts.

Cues d’Azure

Un servei de missatgeria fiable entre components d’aplicació. Ajuda durant els pics de càrrega de treball, evitant que es col·lapsin sistemes dependents o individuals. Controla els fluxos i ajusta els nodes segons el trànsit de les teves aplicacions.

Taules d’Azure

Un magatzem NoSQL per a l’emmagatzematge sense esquema de dades estructurades i semiestructurades. Les taules estan pensades per emmagatzemar a l’escala del petabyte, però segueix sent flexible amb les dades que es poden emmagatzemar. Et permet fins i tot crear aplicacions amb diversos tipus de llenguatges de codi i l’accés des de HTTP/HTTPS a qualsevol cercador.

Azure Disks

Grans volums d’emmagatzematge per a màquines virtuals d’Azure, pensat per ser durador i d’alt rendiment per a connexions locals i al núvol. Discs sense errors, xifrats automàticament per a compartir amb múltiples empreses i augmentar la rendibilitat.

Què m’aportarà Azure Storage?

Azure Storage ens permet tenir els nostres fitxers fàcilment accessibles des de diferents plataformes, fa que ens oblidem del manteniment de la infraestructura associada, ens permet tenir les dades replicades i altament disponibles per a qualsevol tipus de càrrega que es requereixi, i ho fa mantenint la seguretat i privadesa.

Gestiona els serveis de manera escalable: ajusta el rendiment segons les teves necessitats en temps real. Sense complicacions a la facturació i disponibilitat de les teves dades.

Pots accedir a més informació des de Microsoft Docs, on trobaràs guies més detallades sobre cadascuna de les seves capacitats.

Jose Vioque Ojeda – Software Developer at Itequia