Como-SEO-Mejora-Tu-Web-Itequia

Com obtenir millors resultats web amb JSON-LD?

Els navegadors web són cada vegada més intel·ligents, processen més informació i són més ràpids, però Com aconsegueixen millorar els milions de cerques que es fan cada segon?

Un apartat per poder entendre una mica millor com ho fan són les dades estructurades dins de les pàgines web, que serveixen per a que el navegador entengui el contingut i el seu context. Per exemple, una web de receptes tindrà ingredients, temps de cocció, nutrients, etc. Una botiga web tindrà productes, preus, comparacions i mètodes de pagament. Un bloc empresarial tindrà noms, articles, …

Cada tipus de web té els seus elements diferenciadors. Elements que nosaltres podem processar a primera vista i decidir-ne la rellevància, però una IA no tindrà la mateixa facilitat per mostrar-nos els mateixos resultats a l’instant. Requereix marcadors clau per classificar i entendre quin contingut és més rellevant que l’anterior.

Què són les dades estructurades? 

Abans de res, explicarem que són el que es coneix com a “dades estructurades”.

Es coneix com a dada estructurada aquella informació que sol trobar-se dins una base de dades. Estan arxivats en tipus text per mostrar-se en files i columnes.

Aquesta informació s’emmagatzema al codi font de la web i és el navegador el que ha de buscar, extreure, analitzar i identificar les dades per classificar i mostrar (o no) la web al resultat de cerca.

JSON-LD és la sintaxi utilitzada per Google per centralitzar aquestes metadades de manera que resulti més ràpid i senzill determinar el contingut de la pàgina i indexar-la al resultat de la cerca.

Què és el JSON-LD?

Que-Es-JSON-LD-Codigo-Itequia

JSON-LD vol dir JavaScript Object Notation for Linked Data. Com el seu nom indica, és una estructura basada en JSON on podem afegir la informació essencial de la nostra web d’una manera fàcil i centralitzada. A més, JSON és un format de lectura fàcil tant per a les màquines com per a l’ésser humà.

A diferència d’altres dades estructurades com RDFa o microdades que s’intercalen al codi de la web, JSON-LD se situa dins d’una etiqueta <script> dins del codi. Això fa molt més senzill trobar i extreure les dades bàsiques per a l’indexat. Aquesta estructura utilitza una sèrie de paraules clau que serveixen per dotar de context les dades de manera que els navegadors puguin entendre més fàcilment què estan llegint.

Per exemple, si mirem una web relacionada amb el creador d’aquest mètode, Manu Sporny, trobem primer:

{ 

"name": "Manu Sporny", 

"homepage": "http://manu.sporny.org/about/" 

}

Per a un ésser humà és senzill identificar que Manu Sporny és el nom d’una persona i “homepage” és la seva web. Per a que els navegadors (ens artificials) puguin entendre que la paraula clau “name” es refereix al nom d’una persona cal indicar el context de les dades contingudes a l’estructura:

{ 

  "@context": "http://schema.org/", 

  "@type": "Person", 

  "name": "Manu Sporny", 

  "url": "http://manu.sporny.org/about/" 

}

En aquest exemple és senzill entendre tant per a l’ull humà com per a la màquina que aquesta estructura fa referència a una persona afegint la paraula clau @type. Amb aquesta estructura es pot definir qualsevol element, enllaços a webs, contingut, paraules clau per a la cerca, xarxes socials, etcètera.

Si es dota d’aquestes dades a una web, a Google us resultarà molt més senzill entendre el contingut i classificar-lo dins de la cerca, aconseguint un millor posicionament SEO i escalant al SERP, una cosa imprescindible avui dia per tenir més visibilitat de cara a una cerca web amb paraules clau.

Per citar alguns exemples de tipus suportats actualment per JSON-LD:

 • Article (Article) 
 • Book (Llibre) 
 • Person (Persona) 
 • Event (Esdeveniment) 
 • Brand (Marca) 
 • MedicalGuideline (Guia Mèdica) 
 • LocalBusiness (Negoci Local) 
 • Airline (Aerolínia) 
 • Travel (Viatge) 
 • Place (Lloc) 
 • Product (Producte) 

Trabareu la llista complerta aquí.

Cada marcador descrit a dalt ajuda a posicionar la teva web perquè estàs marcant punts rellevants sobre la funció que compleix la teva web, cosa que fa que un client, quan faci una cerca concreta com, per exemple, una perruqueria a prop de casa obtingui de Google resultats més concrets al voltant de paraules clau com ara “LocalBusiness”, “Place” o “Product”.

Realment ajuden al posicionament web? 

La realitat és que no podem dependre de les dades estructurades per posicionar la nostra web davant de les altres. En resum, les dades estructurades són una manera de classificar la informació que conté la nostra web per facilitar la identificació per part del cercador, però no són el primer en què es fixa l’algoritme de cerca.

Dins del seu centre per a desenvolupadors, Google té un apartat complet per a les dades estructurades dins del SEO, per la qual cosa sembla que sí que ho consideren part del cicle de vida i funcionament del cercador.

No obstant això, Google mai ha fet oficial quin és el nivell de rellevància que ha de tenir dins duna estratègia SEO, optant en el seu lloc per marcar la importància daltres punts diferents dins de qualsevol estratègia SEO comú.

És necessari aleshores fer-lo servir? De nou, és difícil de dir a primer cop d’ull. El que sí que és cert és que la informació que presentem sembla mostrar que té un impacte positiu i, si Google dedica tants recursos al fet que es conegui i aprengui a estructurar les dades dins d’una web, ha de tenir algun efecte positiu per a les tres parts: cercador, pàgina web i usuari potencial.

Què m’aporta JSON-LD i les dades estructurades? 

Codigo-SEO-Ayuda-Posicionamiento-Itequia

Amb JSON-LD podeu dotar la nostra web d’informació més rellevant per a les cerques dels navegadors en una semàntica fàcil d’entendre tant per a l’ésser humà com per a les màquines.

Això té un impacte positiu sobre el posicionament SEO i facilita a l’usuari creador de la web enriquir el contingut amb dades que no es veuen, però són imprescindibles per als navegadors per entendre, classificar i mostrar la pàgina.

Si voleu llegir una mica més, JSON-LD té la seva pròpia web amb apartat propi per a desenvolupadors.

Apreneu més sobre la importància de tenir un codi informàtic funcional aquí

Javier Moreno Morales – Software Developer at Itequia