Chatbot de Copilot

Configura el teu propi assistent virtual des de zero amb Microsoft Copilot Studio

Microsoft Copilot Studio és una eina innovadora que ens permet crear i modificar els nostres propis copilots o assistents virtuals. Gràcies a això, podem tenir diversos copilots per a diferents situacions i que es nodreixin de diferents orígens de dades. És important destacar que sempre es podran interaccionar amb altres sistemes. Desitges obtenir més informació?

A continuació, plantejarem els punts clau per a poder generar nostre primer copilot de manera reeixida.

ORIGEN DE DADES I INSTRUCCIONS DE MICROSOFT COPILOT

Un dels punts més importants a l’hora de generar un nou copilot és la capacitat que tenim per a obtenir respostes relacionades amb un origen de dades concret. Com hem vist en altres articles de Itequia, Microsoft ens proporciona versions de copilot en les quals tenim accés a tot el contingut de la web o al contingut de la documentació del nostre tenant. Aquests copilots que podem generar tenen una característica clara i és que podrem capar el nivell de la informació sobre la qual cerca a:

  • Pàgines webs
  • Llocs de SharePoint i OneDrive (Només a la seva documentació)
  • Arxius que pugem de manera manual

Aquí ens adonem d’un gran canvi i és que podem definir exactament sobre què volem que ens parli.

IA generativa y Microsoft Copilot

A més d’aquest origen de dades que proporcionem, serem capaces de donar-li unes instruccions perquè el copilot sigui capaç de respondre de la manera més adequada.

Instrucciones Microsoft Copilot

ENTITATS I TEMES DE MICROSOFT COPILOT

Un altre punt important per a la comprensió de Microsoft Copilot són les entitats i temes. Quan generem un nou copilot ja ens ve amb unes entitats i temes per defecte els quals podem aprofitar.

Respecte a entitats, cal entendre que són una sèrie de regles que permeten classificar paraules o grups de paraules quan conversem amb l’assistent virtual.

Entidades y temas de Microsoft Copilot

En la imatge anterior podem veure una sèrie d’entitats ja predefinides. De manera que en el nostre llenguatge serà capaç d’extreure-les. No obstant això, podem generar noves utilitzant llistes tancades de paraules o expressions regulars.

Entidades de Microsoft Copilot

Respecte els temes, podem destacar 3 maneres d’entendre’ls. El primer d’ells s’aconsegueix quan no utilitzem per a res la intel·ligència artificial. Si no activem els desencadenadores d’encadenament dinàmic, el copilot no serà capaç de dirigir-nos només cap a un tema. Vegem l’exemple següent.

Chat Microsoft Copilot

Encara que vulguem que ens dirigeixi a un tema, el copilot no és capaç d’anar automàticament. Necessita informació concreta. No obstant això, fixem-nos en un altre copilot on si s’usa la capacitat d’encadenament dinàmic.

Chat Microsoft Copilot

Veiem aquí com ja ha estat capaç d’anar al tema sense haver de fer una preselecció.

Finalment, hi ha una última funcionalitat anomenada complements conversacionals on podem arrencar un tema explicant-li una situació amb llenguatge natural.

Desencadenador Microsoft Copilot

La utilitat d’aquesta mena de disparador del tema és que podem utilitzar la frase o text de la persona per a les següent accions del tema.

ACCIONS I LA SEVA UTILITAT EN ELS TEMES

En el punt anterior hem parlat sobre com l’assistent virtual detecta si estem parlant d’un tema o un altre. No obstant això, no hem parlat sobre què és un tema en si. Dins d’ells i a partir del desencadenador s’utilitzessin una sèrie d’accions on copilot ens pot demanar o utilitzar la informació que li proporcionem per a generar-nos respostes o fer accions sobre altres sistemes.

Mensaje Microsoft Copilot

Podem anar des del mes fàcil, com que ens enviï un missatge o ens pregunti per una dada per a després usar-lo com en la imatge superior; a posar una sèrie de condicions per a ramificar el flux com en la imatge inferior.

Mensajes Microsoft Copilot

O fins i tot la informació recopilada la podem utilitzar per a realitzar integracions amb altres sistemes externs gràcies al que es denominen accions.

Acciones Microsoft Copilot

En aquesta imatge podem observar com podem integrar-nos amb un sistema extern a Microsoft com és Jira.

IA GENERATIVA EN LES RESPOSTES

Una configuració molt interessant per a utilitzar en les respostes del robot és la d’usar respostes generatives amb IA. Això el podrem fer marcant aquest check en l’apartat de IA Generativa.

Una vegada analitzada aquesta opció podrem usar l’acció de generar respostes amb IA. Veurem com funciona:

Respuestas Microsoft Copilot

A l’entrada marcarem el que volem que ens generi, però podrem constituir també diverses coses dins de la configuració de l’acció.

Chatbot Microsoft Copilot

D’una banda, podem moderar el seu contingut i marcar-li unes pautes per al seu comportament.

Datos Microsoft Copilot

També, podem afegir fins a quatre webs i llocs del tenant de Microsoft perquè ens respongui només amb la informació interna que li proporcionem.

Servicios Azure OpenAi

A més, podrem accedir a orígens de dades personalitzades en forma de taula que generarem nosaltres durant l’execució del tema o connectarem directament a Azure Open AI.

Mensaje Microsoft Copilot

Finalment, veurem com podrem fer que el copilot contesti directament o obtenir la resposta en una variable per a tractar-la com considerem.

Microsoft Copilot Studio ens proporciona, gràcies a una interfície senzilla, la capacitat de tenir copilots personalitzats dins de la nostra companyia i dirigits a diferents grups d’usuaris.

CONCLUSIONS

La capacitat d’utilitzar diferents orígens de dades i la possibilitat d’emprar l’acció de respostes generades amb IA, ens dona la possibilitat d’aprofitar tota la potència de la IA. D’una manera senzilla es podrà accedir a la informació del nostre sistemes i usar copilots per a multitud d’escenaris. El tema de la IA no para de créixer i amb això totes les funcionalitats que ens aniran oferint amb aquest fantàstic producte.

Adrián Cano – Lead Developer at Itequia