Técnicas de estimación en la metodología Agile

Descobreix les millors tècniques d’estimació per projectes agile

Durant les últimes dècades, la metodologia Agile s’ha afermat com una resposta eficaç a la necessitat d’adaptació ràpida i contínua que demanden els clients i el mercat en si. Aquesta tècnica és perfecta per a completar totes les tasques d’un projecte de manera precisa i efectiva.

Què entenem per tècniques d’estimació de tasques?

Les tècniques d’estimació de tasques en projectes Agile no sols són una eina de planificació. També serveixen com a guia per a la presa de decisions informades i la gestió eficient del projecte. És fonamental per a proporcionar una comprensió clara de l’esforç i el temps requerits. D’aquest mode, es completen les diverses tasques del projecte. Així, els equips poden prendre decisions informades i mantenir-se alineats amb els objectius del client. La precisió és essencial per a garantir una planificació realista i una assignació de recursos. De fet, contribueix al lliurament de productes d’alta qualitat.

En aquest article, explorarem els detalls de les millors tècniques d’estimació de tasques en projectes Agile. Vols saber quins són? Continua llegint!

Story Points

Tècniques d'estimació: Story Points

L’estimació de Story Points és una tècnica que avalua l’esforç necessari per a completar una tasca. En concret, se centra en avaluar la complexitat i l’esforç d’una acció específica, en lloc de determinar la seva durada en hores o dies. En aquest cas, els equips assignen punts d’història basats en la complexitat percebuda, el risc i altres factors que poden influir en la tasca.

Aquests punts solen estar representats per valors numèrics com 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc., que reflecteixen l’esforç requerit per a completar la tasca. D’aquesta manera, com més gran sigui la quantitat de Story Points assignada a la tasca, major serà la durada d’aquesta.

Story PointsDuració en hores
12 hores
24 hores
38 hores
51-2 dies
83-5 dies

Planning Poker

En aquest mètode l’equip es reuneix per a estimar l’esforç i la complexitat de les tasques de manera col·laborativa. Es basa en l’experiència col·lectiva i el coneixement de l’equip per a arribar a estimacions més precises i realistes. Rep el nom a partir de les targetes que cada persona de l’equip té per a realitzar les propostes.

Tècniques d'estimació: Planning Poker

Aquestes targetes representen una quantitat de temps definida abans de la sessió d’estimació. Poden utilitzar-se com en la representació de Story Points o bé com la quantitat d’hores que representa la targeta. Els números s’obtenen a partir de la seqüència de Fibonacci. Per tant, com més gran sigui la complexitat de la tasca, major incertesa hi haurà en l’estimació de la seva durada.

Una vegada definida la mesura temporal de cada targeta, el moderador de la sessió presenta una tasca, que haurà d’estar prèviament descrita i documentada. Quan estigui presentada i s’hagin resolt tots els dubtes, cada membre de l’equip selecciona una carta i la col·loca boca avall sobre la taula per a mantenir-la en secret.

Finalment, quan tots els membres de l’equip han seleccionat una carta, es revelen simultàniament. Si les estimacions coincideixen, es pren aquest valor com l’estimació final. No obstant això, si hi ha discrepàncies significatives, s’inicia una discussió per a comprendre les raons darrere de cada estimació. Només així s’arribarà a un consens. Durant aquesta etapa, els membres de l’equip expliquen els seus raonaments darrere de les seves estimacions i discuteixen qualsevol punt de confusió o desacord. L’objectiu és arribar a un consens col·lectiu sobre l’estimació final, el qual reflecteix la comprensió que es necessita per a completar la tasca.

T-Shirt Sizing

La tècnica d’estimació de T-Shirt sizing utilitza talles de samarretes (XS, S, M, L, XL) per a representar la complexitat de les tasques en un projecte de desenvolupament de programari.

Tècniques d'estimació: T-Shirt sizing

El T-Shirt sizing és una metodologia simple i visual que permet avaluar ràpidament la complexitat de les tasques. No és necessari assignar valors numèrics específics. Aquest mètode afirma que és més fàcil comparar grandàries (com XS, S, M, L, XL) que assignar valors numèrics específics. En classificar les tasques en categories de grandària de samarreta, l’equip pot arribar a un consens més ràpid.

Després que cada membre de l’equip hagi suggerit una grandària de samarreta per a la tasca, es duu a terme una discussió per a arribar a un consens. Les persones raonen la seva elecció i consideren diferents perspectives abans d’arribar a la decisió final.

Una vegada que s’ha estimat cada tasca, l’equip pot utilitzar aquesta informació per a planificar el treball en funció de la seva capacitat i les prioritats del projecte. En definitiva, la simplicitat i la visualització proporcionades pel T-Shirt sizing faciliten la col·laboració i la presa de decisions informades durant el procés de planificació.

Què has de tenir en compte a l’hora de realitzar tècniques d’estimació de tasques?

A continuació, et proporcionem una sèrie de consells per a dur a terme de manera perfecta tècniques d’estimació de tasques:

  1. Entendre el context del projecte: Abans de començar qualsevol tasca d’estimació, és crucial comprendre el context i els requisits del projecte. Això inclou la comprensió dels objectius del client, els requisits funcionals i no funcionals. Així com qualsevol restricció de temps o recursos.
  2. Involucrar a tot l’equip: L’estimació de tasques en projectes Agile ha d’involucrar a tot l’equip. Estan inclosos els desenvolupadors, testers, analistes i altres stakeholders rellevants. La diversitat de perspectives ajuda a garantir una estimació més precisa i completa.
  3. Definir criteris d’acceptació clars: Abans d’estimar una tasca, és important tenir criteris d’acceptació clars i ben definits. Aquests estableixen les expectatives sobre el que s’espera aconseguir i ajuden l’equip a comprendre millor la seva complexitat.
  4. Revisar i ajustar les estimacions regularment: Les estimacions en Agile són dinàmiques. Poden canviar a mesura que s’obté més informació sobre les tasques i el projecte en general. És important revisar i ajustar les estimacions regularment per a reflectir qualsevol canvi. Si es fa algun canvi durant el desenvolupament en les estimacions, la tasca ha de ser reconsiderada per a evitar problemes posteriors.
  5. Realitzar sessions de retrospectiva: L’anàlisi de les estimacions passades pot proporcionar valuoses lliçons per a millorar les estimacions futures. Els equips Agile han de revisar periòdicament les seves estimacions anteriors per a identificar patrons, tendències i àrees de millora.

En seguir aquestes recomanacions generals, els equips Agile poden millorar la precisió i l’efectivitat de les seves estimacions de tasques. Això els permetrà planificar i gestionar projectes de manera més eficient i reeixida.

Vols saber més sobre l’estimació de tasques en projectes Agile? No ho dubtis, contacta amb nosaltres i fes-nos arribar tots els teus dubtes.

Elio San Martín – Software Developer a Itequia