Discrepancias lingüisticas en Internet- Los idiomas dominantes

Discrepàncies Lingüístiques a Internet: Les Llengües Dominants

En el món digital, la comunicació és la clau de la interconnexió global. Professionals de diverses àrees han de comprendre com comunicar-se eficaçment en línia, considerant la diversitat de llengües. Les discrepàncies lingüístiques són crucials per moldre les interaccions en línia en aquest món digital divers.

Abans d’entrar en anàlisis, gràfics i dades, hem de comprendre bé el tema al qual ens enfrontem. No és possible quantificar exactament quantes llengües existeixen al món, tot i que l’últim estudi de la revista Ethnologue determina que hi ha un total de 7.139 llengües vives.

Discrepancias lingüisticas en Internet- Los idiomas dominantes - mapa idiomas

La imatge superior mostra la riquesa d’alfabets i sistemes d’escriptura al món. Algunes es llegeixen de dreta a esquerra. Aquests contrastos afecten la comunicació en línia en un entorn global. Aquesta representació visual és un clar reflex de les discrepàncies lingüístiques que existeixen, tant en termes gràfics com fonètics. Il·lustra la diversitat d’alfabets en diferents llengües. I revela particularitats com la lectura de dreta a esquerra en alguns sistemes d’escriptura. Aquestes diferències són claus per entendre com influeixen les llengües en la comunicació en línia en un món digital.

COM ESTAN DISTRIBUÏDES LES LLENGÜES AL MÓN?

Si parlem de quina és la llengua més “oficial” del món, sense cap dubte, l’anglès pren la primera posició. Es parla a 67 països i és oficial en la majoria d’entitats internacionals. Le segueix el francès, oficial en la majoria dels països del nord d’Àfrica, França i Canadà. Després ve l’àrab, que és oficial en els països de religió islàmica. I després l’espanyol, que es parla a tots els països hispans i algunes regions de l’Antàrtida.

No obstant això, la oficialitat no significa necessàriament que aquest sigui l’idioma més estès, sinó el més acceptat. Amb dades de l’Ethnologue, el gràfic destaca que l’anglès és menys usat per nadius, al contrari del xinès, dominant en aquest grup.

Discrepancias lingüisticas en Internet- Los idiomas dominantes - Distribución

D’aquest gràfic es desprèn que l’anglès és la llengua més necessària, ja que és la més estandarditzada. El xinès, primera llengua pels nadius, preocupa menys d’aprendre que anglès, francès o hindi.

ES CORRESPON LA DISTRIBUCIÓ LINGÜÍSTICA A INTERNET?

Amb l’últim Digital Report, del 2023 de We Are Social, el 64,4% del total de la població mundial té accés a internet. Dels més de 8.000 milions de persones al món, 5.160 milions poden connectar-se i comunicar-se globalment.

Discrepancias lingüisticas en Internet- Los idiomas dominantes - distribución internet

La taula mostra les llengües més utilitzades al món i a internet segons el nombre de parlants.

Discrepancias lingüisticas en Internet- Los idiomas dominantes - uso internet

Com era d’esperar, l’anglès és la llengua més utilitzada a internet. Però el xinès, molt estès al món, queda per sota fins i tot del persa, que té menys d’un 9% de parlants.

Aquest estudi confirma que l’anglès és la llengua dominant al món, tant parlada com a internet, essent aquestes dues les principals vies de comunicació.

Si ordenem la taula pel percentatge d’ús de la llengua a internet, trobem una sèrie de resultats molt curiosos.

Discrepancias lingüisticas en Internet- Los idiomas dominantes - uso internet 2

Alguns resultats curiosos són la desaparició del xinès de la taula, que no està entre les 10 llengües més utilitzades a internet.

Així com l’escassetat de llengües no europees, excepte el japonès. El canvi d’alfabet pot ser la raó d’això, ja que la majoria utilitza el llatí o el ciríl·lic.

Una altra curiositat és que, excepte l’espanyol i el portuguès, hi ha més usuaris a internet que parlants. Excepte en llengües poc utilitzades a la xarxa, com l’hindi, que és la cinquena més parlada del món.

Quines són les dades a Espanya?

Com ja sabem, a Espanya coexisteixen cinc idiomes oficials diferents: l’espanyol, el català (que inclou el valencià i el balear), el gallec, l’euskera i l’aranès (que compta amb menys de 3.000 parlants en l’actualitat).

Discrepancias lingüisticas en Internet- Los idiomas dominantes - Datos España

Segons W3Schools, el català representa el 0,1% dels llocs web, més que el noruec o l’hindi. A més, en un any, gairebé s’ha duplicat el nombre de pàgines en aquest idioma, sobretot amb el domini .cat.

Discrepancias lingüisticas en Internet- Los idiomas dominantes - dominio cat

En explorar el gallec i l’euskera, ens falten dades. Representen menys del 0,1% de tots els llocs web que existeixen actualment. I no hi ha dades sobre pàgines creades o, com a mínim, traduïdes a aquests idiomes, excepte les pàgines web estatals.

El món a l’abast d’un clic

Discrepancias lingüisticas en Internet- Los idiomas dominantes - cierre

En resum, en el món digital actual, la diversitat lingüística i les seves discrepàncies reflecteixen la complexitat de la comunicació global. És essencial considerar com els idiomes influeixen en les nostres interaccions en línia i com podem adaptar-nos a aquesta diversitat. A mesura que el món digital evoluciona, aquesta adaptació és clau.

Al final, la comunicació és el lligam que ens uneix en aquesta xarxa global, sigui quin sigui l’idioma que fem servir. Comprendre i respectar les diferències lingüístiques enriqueix el nostre món digital i ens permet connectar amb més persones i cultures.

Elio San Martín Gallart – Software developer at Itequia