Planificación-y-optimización-de-recursos-con-Dynamics-365-Field-Service-Itequia

Dynamics 365 Field Service: Planificació i optimització de recursos per a la teva empresa

Una problemàtica comuna a moltes empreses de servei és la manca d’eficiència en l’assignació de treballs de camp, el seguiment de la ubicació i l’estat dels tècnics, a banda, de la possible gestió d’inventari de productes necessaris per a aquestes intervencions al camp . Aquests problemes poden portar a retards en la finalització dels treballs, demora en l’assignació de recursos per executar-los, temps d’inactivitat innecessaris i nivells baixos de satisfacció del client. Per això, per evitar tota aquesta problemàtica, des d’Itequia es proposa utilitzar una plataforma de Microsoft anomenada Dynamics 365 i per ser més específics Dynamics 365 Field Service.

Què és Dynamics 365 Field Service?

Microsoft Dynamics 365 és una plataforma d’aplicacions empresarials basades en el núvol de Microsoft. Ofereix una àmplia gamma de solucions per millorar l’eficiència i la productivitat de les empreses. 

Microsoft Dynamics 365 es divideix en dues categories principals:

Que-es-Microsoft-Dynamics-365-Field-Service-Itequia
  • Dynamics 365 Customer Engagement 
  • Dynamics 365 Finance and Operations 

Dynamics 365 Field Service és una aplicació de Dynamics 365 Customer Engagement que ofereix una plataforma completa per a la planificació, programació i execució de treballs de camp.

Aquesta eina inclou característiques com l’assignació de treballs de camp, la programació basada en la ubicació i el seguiment en temps real de la ubicació entre altres funcionalitats.

Gràcies a aquesta aplicació, les empreses poden planificar i assignar treballs als seus tècnics de manera eficient, fer seguiment en temps real de la seva ubicació i rendiment, i proporcionar un servei al client d’alta qualitat.

Però optimitzar els recursos és una part essencial de l’èxit de qualsevol empresa que proporciona serveis al camp. Un dels principals avantatges d’aquesta eina és la seva capacitat per optimitzar l’assignació de recursos i minimitzar els temps d’inactivitat a la nostra empresa.

Optimització de recursos a Dynamics 365 Field Service

L’optimització de recursos a Dynamics 365 Field Service es pot aconseguir de diverses maneres:

Assignació automàtica de treballs

Dynamics 365 Field Service utilitza algorismes avançats per assignar automàticament els treballs als tècnics més propers i amb la màxima capacitat de mà d’obra disponible. Això permet minimitzar els temps de viatge i augmentar l’eficiència de l’equip.

Asignación-automática-de-trabajos-Dynamics-365-Field-Service-Itequia

Programació de tasques basada en la ubicació

L’eina permet programar feines en funció de la ubicació dels tècnics i els clients, cosa que permet novament minimitzar els temps de viatge i augmentar l’eficiència de l’equip.

Programación-de-trabajos-basada-en-la-ubicación-Dynamics-365-Field-Service-Itequia

Gestió d´inventari

Permet gestionar l’inventari de peces i eines de manera eficient. Cosa que redueix el temps d’inactivitat a causa de la manca de peces o eines necessàries.

Gestión-de-inventario-Dynamics-365-Field-Service-Itequia

Monitorització en temps real

Ens proporciona una visibilitat en temps real de la ubicació i l’estat dels tècnics. Cosa que permet prendre decisions informades sobre l’assignació de feines i minimitzar els temps d’inactivitat a la nostra empresa.

Monitoreo-en-tiempo-real-Dynamics-365-Field-Service-Itequia

Integració amb altres solucions Microsoft

Com que és part de la Power Platform de Microsoft, Dynamics 365 Field Service s’integra amb altres solucions com Microsoft Power BI i Microsoft Power Automate. Cosa que permet obtenir una visió més completa de l’eficiència de l’equip i prendre decisions informades sobre l’assignació de recursos .

Integración-con-otras-soluciones-Dynamics-365-Field-Service-Itequia

Dynamics 365 Field Service a la nostra empresa

En resum, l’optimització de recursos a Dynamics 365 Field Service és essencial per maximitzar l’eficiència de l’equip i minimitzar els temps d’inactivitat.

Això es pot aconseguir mitjançant l’assignació automàtica de treballs, la programació basada en la ubicació, la gestió eficient de l’inventari, la monitorització en temps real i la integració amb altres solucions.

I això es tradueix en una productivitat més gran, una millora en la satisfacció del client i una reducció de costos operatius de la nostra empresa.

En conclusió, és una eina valuosa per a qualsevol empresa que vulgui optimitzar l’assignació de recursos, maximitzar l’eficiència de l’equip de servei al client i integrar-se de manera senzilla amb altres aplicacions de l’entorn Microsoft.

Des d’Itequia, t’ajudem a fer el salt a les aplicacions CRM de Microsoft Dynamics 365, contacta’ns.

Ricardo Rosa Delgado – Functional Consultant at Itequia