El-futuro-del-diseño-responsive-Itequia

El futur del disseny responsive

Què és el disseny responsive?

Com ja vam veure en un article anterior, el disseny web responsive o adaptable és una filosofia de disseny i desenvolupament l’objectiu del qual és adaptar l’aparença de les pàgines web segons el dispositiu en què s’estiguin visualitzant.

Diseno-responsive-Itequia

Aquesta tècnica permet oferir una experiència d’usuari coherent i eficaç. Independentment de si s’accedeix a una pàgina web a través d’un Smarthphone, una Tablet o un ordinador. El disseny responsive utilitza CSS per a adaptar dinàmicament les pàgines web a diferents grandàries de pantalla i orientacions.

En un món mòbil, el disseny web responsive és essencial per a l’efectiva interacció en diversos dispositius.

Què és el “New Responsive”?

El “New Responsive” representa l’evolució fonamental en la forma en què es concep i aplica el disseny responsive. A diferència de les metodologies tradicionals que se centren en l’adaptació a diferents grandàries de pantalla, aquest enfocament s’expandeix per a incloure l’adaptació intel·ligent i dinàmica a una àmplia gamma de factors. 

Aquest concepte col·loca als components web en el centre de l’estratègia de disseny. En lloc de considerar el lloc web com un tot, es desglossa en components individuals que tenen la capacitat de ser flexibles i adaptar-se per si mateixos. 

Aquests components no sols s’ajusten en funció de la grandària de la pantalla, sinó que també posseeixen intel·ligència incorporada que els permet ajustar-se segons el context de l’usuari i del dispositiu en el qual s’estan mostrant.

Els 11 elements clau del New Responsive

L’evolució del modern disseny responsive té com a principal objectiu ajustar-se a una àmplia varietat de dispositius i satisfer les necessitats de diversos usuaris. En aquest “New Responsive” es posa especial atenció en la creació de components web intel·ligents i altament flexibles. 

Vegem a continuació els principals aspectes clau per a aconseguir aquest propòsit:

Adaptabilitat a dispositius

El principal dels aspectes clau del New Responsive, és l’adaptabilitat del disseny i els components. Aquests han d’adequar-se al dispositiu en el qual es visualitzen, tenint en compte les seves capacitats i limitacions.

Adaptabilitat a l’usuari

Un altre dels aspectes clau és l’adaptabilitat a les preferències de l’usuari, en el disseny, els components han d’ajustar-se a les preferències i configuracions de l’usuari, com per exemple, la grandària de font preferida.

Adaptabilitat a la interfície

És molt important, que els components s’adaptin a la interfície en la qual es mostra per a oferir a l’usuari la millor experiència possible. 

A continuació, podem veure un petit esquema que explica la relació entre aquests 3 primers punts:

Relacion-entre-dispositivo-usuario-interfaz-New-Resposive-Itequia

Personalització en temps real

Personalitzar l’experiència de l’usuari en temps real segons les seves preferències i comportaments és clau per a connectar millor amb ells.

Adaptació al color

Actualment, existeix una gran varietat de dispositius amb diferents característiques i capacitats. Pel que un dels punts clau és adaptar-se a les capacitats de color del dispositiu. Així es poden aprofitar les noves gammes de colors disponibles per a millorar la qualitat visual.

Adaptacion-al-color-new-responsive-Itequia

Paleta de colors generades matemàticament

En el nou disseny responsive s’estan utilitzant paletes de colors generades mitjançant càlculs matemàtics. Així es pot oferir una major flexibilitat i opcions de disseny avançades.

Gradients i efectes basats en l’espai de color

S’explora com els gradients i efectes visuals varien amb l’espai de color de l’usuari per a una experiència única.

Consulta de contenidors

Un altre dels aspectes més importants del New Responsive és l’adaptació dels components a l’espai disponible segons les característiques del dispositiu, utilitzant consultes de contenidors.

Consulta-de-contenedores-New-Responsive-Itequia

Tematització

Un altre punt al qual s’ha de donar importància és a la possibilitat d’adaptar els components en diferents maneres segons l’usuari. Per exemple, les maneres clares, foscos o d’alt contrast.

Transicions i animacions basades en desplaçament

En aquest nou responsive també s’explora l’ús de transicions i animacions que responen al desplaçament i navegació de l’usuari per la web, proporcionant experiències visuals més atractives.

Transiciones-y-animaciones-1-New-Responsive-Itequia
Transiciones-y-animaciones-2-New-Responsive-Itequia

Tipografia fluida

Promoure l’escalabilitat és clau per a adaptar-se a contenidors i preferències, brindant una experiència personalitzada.

Quin és el futur del disseny responsive?

En resum, l’evolució del disseny web adaptable està redefinint les regles de la creació i implementació de llocs web. A diferència de les metodologies tradicionals que només se centren en l’adaptabilitat de la pantalla, la nova ona de disseny responsive ofereix ajustos dinàmics i intel·ligents basats en múltiples factors.

Components web flexibles i autoajustables juguen un rol crucial en aquesta transformació. S’adapten a usuaris i dispositius usant intel·ligència contextual, no sols a la grandària de la pantalla.

Aquesta revolució es basa en la flexibilitat per a diferents dispositius i preferències d’usuari. Es prioritzen components que ofereixen alts nivells d’adaptabilitat i intel·ligència. Característiques fonamentals que abasten des de l’adaptabilitat a diferents dispositius i contextos d’usuari, ajustos cromàtics intel·ligents i la implementació de tecnologies avançades per a crear efectes visuals i paletes de colors dinàmiques. Posant èmfasi en l’optimització de la tipografia, les transicions fluides i la personalització en temps real. 

Si desitges obtenir més informació sobre el disseny web responsive o si tens alguna pregunta addicional, no dubtis a contactar-nos. Estarem encantats d’ajudar-te i proporcionar-te la informació que necessitis.

Jorge David Ortega -Software Developer at Itequia