Nuestro año con Copilot Lo que Microsoft ha aprendido sobre la IA en el trabajo

El nostre any amb Copilot: El que Microsoft ha après sobre la IA en el treball

Microsoft ha passat l’últim any integrant la seva eina d’intel·ligència artificial, Copilot, en les aplicacions de Microsoft 365. Aquest experiment ens ha ensenyat molt sobre com la IA pot canviar la forma en què treballem i col·laborem. 

En el següent article et desgranem tots els detalls de com ha millorat enguany Copilot i la IA en els llocs de treball.

MILLORANT LA PRODUCTIVITAT I CREATIVITAT

Copilot ha demostrat ser un aliat crucial per als treballadors, ajudant-nos a gestionar correus, crear contingut, organitzar dades etc.

Nuestro año con Copilot

L’eina ha estat capaç d’automatitzar tasques repetitives i que consumeixen molt temps. Per això, ha reduït la càrrega de treball i ha permès als empleats dedicar més temps a activitats que requereixen pensament crític i creativitat. 

Com pots fer-ho tu també? 

  • Empra professionals en tots els nivells.
  • Troba els connectors 
  • Reconèixer i incentivar
  • No reinventis la roda 
  • Però també, utilitza el que funcioni millor per a tu
  • Comença amb objectius petits i a curt termini

ÈTICA I TRANSPARÈNCIA EN L’ÚS DE LA IA

Un dels aspectes més destacats de l’ús de Copilot ha estat l’èmfasi de Microsoft en l’ètica i la transparència.

L’empresa ha treballat per a assegurar-se que la IA s’utilitzi de manera responsable. Juntament amb polítiques clares sobre com es recopilen i utilitzen les dades.

A més, Microsoft ha fet esforços significatius per a educar als seus usuaris sobre el funcionament de la IA i com pot influir en les seves decisions i tasques diàries.

Nuestro año con Copilot

DESENVOLUPAMENT D’HABILITATS TECNOLÒGIQUES

La introducció de Copilot també ha ressaltat la necessitat de desenvolupar habilitats tecnològiques entre els empleats:

  • Microsoft ha reconegut que, per a aprofitar al màxim les capacitats de la IA, els treballadors han d’estar equipats amb les habilitats necessàries per a interactuar i treballar amb aquestes tecnologies.
  • Això ha portat a l’empresa a invertir en programes de capacitació i desenvolupament professional. Amb l’objectiu d’ajudar els empleats a adaptar-se i prosperar en un entorn de treball cada vegada més impulsat per la tecnologia.

IMPACTE EN LA COL·LABORACIÓ I COMUNICACIÓ

Copilot ha facilitat una col·laboració més eficient dins dels equips, permetent una millor comunicació i coordinació.

La IA ha estat capaç de proporcionar recomanacions i solucions en temps real. D’aquest mode, s’ha vist millorada la presa de decisions i l’execució de projectes.

A més, ha permès als equips treballar de manera més sincronitzada. I, també, eliminar barreres i fomentar un entorn de treball més cohesiu i productiu.

CONCLUSIONS

La integració de la IA en les aplicacions de Microsoft 365 ha mostrat l’enorme potencial que té aquesta tecnologia per a millorar la productivitat, creativitat i col·laboració en el lloc de treball.

A mesura que la IA continua evolucionant, és crucial que les empreses continuïn prioritzant l’ètica, la transparència i el desenvolupament d’habilitats. Gràcies a això, es maximitzaran els beneficis i desapareixeran els riscos associats amb el seu ús.

Gur Singh – Cloud Engineer at Itequia