Cómo-testear-tus-servicios-con-entornos-de-prueba-Azure-Itequia

L’entorn de proves d’Azure com a eina de testeig per a les vostres solucions

Moltes vegades, els desenvolupadors ens trobem en situacions en què hem d’implementar/provar serveis de Microsoft Azure. Una manera de provar codi i fer totes les proves necessàries de manera segura és crear un entorn de proves dins d’Azure amb un tenant de desenvolupament.

Entorn de proves d’Azure gratuït (Tenant de desenvolupament)

L’entorn de proves és un escenari idoni per implementar i provar codi abans d’executar-lo a un tenant de producció. Disposaràs d´una subscripció per crear el teu propi espai aïllat i desenvolupar solucions independents, treballar sobre Azure Active Directory (AAD), crear aplicacions de Microsoft Teams, complements d´Office per a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, complements de SharePoint, utilitzar Microsoft Graph, SharePoint Framework i Power Apps, entre d’altres.

Seguirem amb aquest article basant-nos en un exemple pràctic.

Imaginem que tenim un client amb una necessitat: des de la seva pàgina web, els usuaris s’han d’autenticar i gestionar fent servir Azure Active Directory (AAD). Això vol dir que el nostre client disposa d’un servei d’administració d’accés i identitats basat en el núvol que gràcies al nostre tenant de desenvolupament podrem replicar (en major o menor mesura) a l’entorn del nostre client d’una manera simple. També podrem iniciar la implementació i el testing d’una forma àgil, realista i segura.

Creació d’entorn de proves d’Azure (Tenant de desenvolupament)

Per crear un entorn de proves hem d’accedir des d’aquest link i entrar a Microsoft 365 Developer. Fem click a “Join now”, omplim les dades que se’ns demana, i un cop ens haguem registrat disposarem d’un tenant de desenvolupament amb 25 llicències de prova.

Visió general d’entorn

Panell principal

Si entrem al nostre espai d’Office, disposem de totes les Apps i serveis de prova disponibles, però nosaltres ens centrarem en la secció Admin, des d’on podem accedir a la secció d’administració del nostre AAD.

Entorno-Test-Azure-Admin-Tab-Itequia

Quan fem clic a Admin, ens redirigeix ​​a la secció d’administració per al nostre tenant de desenvolupament, amb els usuaris i grups ja existents creats automàticament en el moment de la creació d’aquest entorn i amb la possibilitat de dirigir-nos al nostre AAD.

Entorno-Test-Azure-Admin-Center-Itequia
Entorno-Test-Azure-Admin-Active-Directory-Itequia

A l’Admin Center d’AAD disposem d’un Active Directory de prova ja configurat amb usuaris i grups d’exemple per començar la nostra implementació i testing.

Seguint amb el nostre exemple, ara que ja disposem del nostre AAD de prova, podem centrar-nos en la implementació de l’autenticació i la gestió d’usuaris via web usant l’AAD de prova.

Per a aquesta implementació faríem servir Microsoft Graph. Microsoft Graph és una API per a web REST que permet tenir accés als recursos del servei Microsoft Cloud, servei disponible des del nostre entorn de test. Microsoft Graph és la porta d’enllaç a les dades i la intel·ligència de Microsoft 365. En relació amb aquest exemple, podríem fer servir aquesta API per obtenir els usuaris de l’organització, els tokens d’accés, les dades d’un usuari en qüestió, el grup i CRUD d’usuaris/grups, entre d’altres tipus d’informació.

Una petita introducció a l’ús de Microsoft Graph

Un cop hem parlat de Microsoft Graph (que acabem de descriure a l’apartat anterior), Graph Explorer és una eina que permet realitzar/complir còmodament sol·licituds de REST API, veure les respostes i obtenir el codi corresponent per utilitzar a la implementació del projecte.

Trobaràs més informació sobre Graph Explorer als documents oficials per a desenvolupadors de Microsoft.

Exemple de resposta a sol·licitud per obtenir tots els usuaris de l’organització

Entorno-Test-Azure-Ejemplo-De-Solicitud-Itequia

Exemple de Code snipptes

Entorno-Test-Azure-Ejemplo-De-Snippet-Itequia

Més enllà de l’entorn de proves

Els entorns de prova són clau per testejar nous serveis a implementar usant l’estructura d’Azure. Recalco la paraula “testajar”. Un entorn de proves, al final del dia, no serà capaç de replicar tots els escenaris/fallades a què es pot enfrontar la nostra solució, per la qual cosa és molt important tenir alguna cosa al cap: un entorn de prova és i ha de ser sempre el primer pas cap a una meta concreta, el desplegament complet duna solució o, com a mínim, explorar les millores que podem fer de cara al futur, ja sigui en el procés o en la nostra aplicació.

Si mai no passem de l’entorn de proves, no avançarem en la direcció que tota empresa del sector ha d’avançar. Al final del procés sempre hem d’obtenir un resultat.

Si vols llegir una mica més sobre Graph, aquí tens l’enllaç, on trobaràs a més codis d’exemple per a diverses tecnologies que pots utilitzar com a base durant la implementació.

Hugo Pascual – Software Developer at Itequia