Cómo Integrar ChatGPT en Visual Studio Code para Optimizar tu Productividad-ITEQUIA-PORTADA

Com integrar ChatGPT en Visual Studio Code per optimitzar la teva productivitat

Descobreix com la integrar ChatGPT a Visual Studio Code pot optimitzar el teu flux de treball i augmentar la teva productivitat com a desenvolupador.

Ja fa algunes setmanes, ChatGPT va llançar una emocionant extensió que permet una integració perfecta amb Visual Studio Code. Aquesta potent combinació et proporciona respostes instantànies, solucions, orientació i suggeriments, tot sense sortir del teu editor de codi.

ChatGPT és un model de llenguatge basat en intel·ligència artificial desenvolupat per OpenAI, que utilitza tècniques de processament de llenguatge natural i xarxes neuronals per generar respostes coherents i contextualment rellevants a partir d’entrades de text.

Visual Studio Code (VSCode) és un editor de codi font desenvolupat per Microsoft. Inclou suport per a la depuració, control integrat de Git, ressaltat de sintaxi, finalització intel·ligent de codi, fragments i refactorització de codi. És personalitzable, de manera que es pot canviar el tema de l’editor, les dreceres de teclat i les preferències. És gratuït i de codi obert, tot i que la descàrrega oficial està sota programari privat i inclou característiques personalitzades per Microsoft.

Aprofita aquesta innovadora integració i porta el teu desenvolupament de programari al següent nivell!


Instal·lació de l’Extensió

Per integrar ChatGPT, el primer que haurem de fer és obrir Visual Studio Code i dirigir-nos a la secció d’extensions. A la barra de cerca, introdueix “CodeGPT” i procedeix a instal·lar l’extensió.

Integrar ChatGPT en Visual Studio Code - Itequia - Instalación de la extensión

Un cop instal·lada l’extensió, haurem de configurar-la per poder-la utilitzar correctament. Vegem com fer-ho a la següent secció.

Configuració de la Clau d’API per Integrar ChatGPT a Visual Studio Code

Per poder utilitzar ChatGPT a Visual Studio Code, necessitem una clau d’API que ens permeti accedir al servei d’OpenAI. Sense aquesta clau, l’extensió no funcionarà.

És fonamental configurar la clau d’API adequadament per integrar ChatGPT a Visual Studio Code. Quan tenim l’extensió instal·lada, haurem de configurar-la. Feu clic al botó de configuració que trobareu a la pantalla d’instal·lació de l’extensió i a “Configuració de l’extensió”.

Integrar ChatGPT en Visual Studio Code - Itequia - Configuración de la clave de API

El que hem de fer ara és crear una clau d’API que utilitzarem per connectar ChatGPT a Visual Studio Code. Sense aquesta clau, l’extensió no funcionarà.

Per crear la clau d’API, feu clic on s’indica “API Key” i serem redirigits al nostre compte d’OpenAI o, si no teniu un compte, registreu-vos per obtenir-ne un.

Després ens dirigirem a la secció de “API Keys” i seleccionarem “Create New Secret Key”. Copieu la clau generada i torneu a Visual Studio Code.

Ara que tenim la clau d’API, podem introduir-la a Visual Studio Code per activar ChatGPT. Per introduir la clau d’API, premeu Cmd + Shift + P a Mac o Ctrl + Shift + P a Windows per obrir la paleta de comandes. Després cerqueu “CodeGPT: Set API KEY” per establir la clau d’API.

Integrar ChatGPT en Visual Studio Code - Itequia - Uso de ChatGPT en VSCode

Desa prement Enter. Finalment, recarregueu VSCode per començar a utilitzar ChatGPT.

Ara que ho tenim tot llest, podem passar a la secció més interessant: l’ús de ChatGPT per generar, refactoritzar i documentar codi amb intel·ligència artificial. Vegem com fer-ho a la següent secció.


Ús de ChatGPT a Visual Studio Code per generar, refactoritzar i documentar codi

ChatGPT és una eina molt potent que ens permet generar, refactoritzar i documentar codi amb intel·ligència artificial. Podem utilitzar ChatGPT de dues maneres: mitjançant l’ús de comentaris o utilitzant la finestra de xat de CodeGPT. Vegem cadascuna d’elles en detall.

Generació de Codi en Integrar ChatGPT a Visual Studio Code

Es pot generar codi amb CodeGPT mitjançant l’ús de comentaris o utilitzant la finestra de xat de CodeGPT. Per fer-ho, escriviu un comentari sobre el que us agradaria que fes CodeGPT. Després, premeu Ctrl + Shift + I i CodeGPT obrirà una finestra amb la solució.

Per generar codi xatejant amb CodeGPT, feu clic a la icona de xat de CodeGPT a la barra lateral esquerra. Això obrirà una finestra de xat.

ChatGPT en Visual Studio Code - Itequia - Generación de Código

Després introduïu una pregunta i generarà la resposta a la mateixa finestra de xat.

Refactorització de Codi en Integrar ChatGPT a Visual Studio Code

Si volem refactoritzar el codi, seleccioneu el codi a refactoritzar, després feu clic amb el botó dret sobre ell i seleccioneu “Refactor CodeGPT”. En el quadre de diàleg, podem afegir el missatge que descriu la refactorització que volem realitzar. Per exemple, “refactoritzar per utilitzar un bucle for en lloc d’un bucle while”.

Explicació de Codi en Integrar ChatGPT a Visual Studio Code

Per explicar un fragment de codi, seleccionarem el codi que volem que CodeGPT expliqui. Després farem clic amb el botó dret en el codi ressaltat i seleccionarem l’opció “Explain CodeGPT”. Ens obrirà el quadre de diàleg amb el text explicatiu.

Documentació de Codi en Integrar ChatGPT a Visual Studio Code

En el cas que vulguem documentar el codi, el que haurem de fer és seleccionar el codi, després fer clic amb el botó dret sobre ell i seleccionar l’opció “Document CodeGPT”. CodeGPT generarà documentació del codi a la finestra de xat.


Llenguatges de Programació Suportats

ChatGPT pot generar codi en diversos llenguatges de programació. Podeu utilitzar-lo per escriure codi en llenguatges com Python, JavaScript, HTML, CSS, PHP i molts més. També, amb la capacitat de generar segments de codi ràpidament, podeu augmentar la productivitat i accelerar el procés de desenvolupament. Això permet centrar-se en tasques més complexes i estratègiques.

Limitacions i Precaucions en l’Ús de ChatGPT a Visual Studio Code

Tot i que la integració pot ser beneficiosa, també és essencial considerar alguns aspectes quan s’integra ChatGPT a Visual Studio Code. No garanteix automàticament la qualitat, eficiència o correcció del codi generat. És possible que no sempre proporcioni la informació correcta. Per tant, és necessari comprovar si els resultats són correctes.

Algunes situacions en què ChatGPT podria fallar o generar resultats no desitjats són:

  • Quan la pregunta o el comentari són ambigus, incomplets o contradictoris. Per exemple, si li demaneu a ChatGPT que us generi una funció que calculi l’àrea d’un cercle, però no li especifiqueu el valor del radi o el nom de la variable que ho emmagatzema, ChatGPT podria generar un codi erroni o incoherent.
  • Quan la pregunta o el comentari són massa complexos o específics. Per exemple, si li demaneu a ChatGPT que us generi una funció que implementi un algoritme avançat o que utilitzi una llibreria o un framework que no coneix, ChatGPT podria generar un codi incomplet, incorrecte o no rellevant.
  • Quan la pregunta o el comentari és sobre un tema que no està relacionat amb la programació o el desenvolupament de programari. Per exemple, si li demaneu a ChatGPT que us generi una recepta de cuina o que us expliqui la teoria de la relativitat, ChatGPT podria generar una resposta sense sentit o fora de context.

Per aquestes raons, es recomana utilitzar ChatGPT amb precaució i sempre verificar els resultats abans d’utilitzar-los o compartir-los. No es deu confiar cegament en ChatGPT ni utilitzar-lo com a substitut del coneixement i l’experiència del programador.

No obstant això, aquestes limitacions i precaucions no han de impedir-vos aprofitar la integració de ChatGPT a Visual Studio Code, una oportunitat única per optimitzar la vostra productivitat com a desenvolupador.

Aprofiteu al Màxim la Integració de ChatGPT a Visual Studio Code

Com heu pogut veure, la integració de ChatGPT a Visual Studio Code és una eina increïble que us permet generar, refactoritzar i documentar codi amb intel·ligència artificial. Amb aquesta potent combinació, podeu optimitzar el vostre flux de treball, augmentar la vostra productivitat, millorar la qualitat del vostre codi i resoldre els vostres dubtes sense sortir del vostre editor de codi.

No perdeu l’oportunitat de portar el vostre desenvolupament de programari al següent nivell! Aprofiteu al màxim la integració de ChatGPT a Visual Studio Code i descobriu com podeu simplificar el vostre flux de treball i obtenir resultats més ràpids i precisos.

Estàs preparat per integrar ChatGPT al teu flux de treball? Contacta’ns!

Sandra Cabrera García – Software Developer at Itequia