Cuál-es-el-futuro-de-Microsoft-Yammer-Itequia

Microsoft Yammer, Què és i quin és el seu futur?

Què és Microsoft Yammer?

Microsoft Yammer és una plataforma de comunicació empresarial que permet als empleats comunicar-se i col·laborar en temps real. Els usuaris poden compartir informació, idees i arxius, i connectar-se amb companys de la mateixa organització.
Yammer és conegut pel seu enfocament social. Molts el comparen amb Facebook o LinkedIn en termes de disseny i funcionalitat.

Que-es-Microsoft-Yammer-Itequia-002

La plataforma va ser fundada en 2008 per David Sacks i Adam Pisoni. Aquesta va ser adquirida per Microsoft al juny de 2012 per 1.200 milions de dòlars. En aquest moment l’adquisició de Yammer va ser vista com una manera de reforçar l’oferta de productes empresarials de Microsoft per a poder competir millor amb altres plataformes com Salesforce Chatter i Jive.

Des del seu llançament, Yammer ha estat adoptat per milers d’empreses a tot el món. La plataforma ha estat especialment popular entre les empreses que busquen millorar la col·laboració i la comunicació en les seves organitzacions. Des de la seva adquisició, Microsoft ha integrat la plataforma en la suite de Microsoft 365.

L’adopció de Yammer ha estat impulsada per la necessitat d’una major col·laboració en les organitzacions. A mesura que les empreses creixen, es tornen més globals i els equips de treball es tornen més dispersos. La necessitat d’eines de col·laboració en temps real s’ha tornat cada vegada més important. Yammer ha omplert aquesta necessitat en proporcionar una plataforma de comunicació empresarial que permet als usuaris comunicar-se i col·laborar de manera més efectiva i ràpida.

Quin és el futur de Microsoft Yammer?

Microsoft-Yammer-VS-Microsoft-Teams-Itequia-1

En els últims anys, hi ha hagut moltes especulacions sobre el futur de Yammer dins de la suite de Microsoft 365. Algunes empreses han expressat la seva preocupació per la falta de desenvolupament i millora de la plataforma. Mentrestant, unes altres han qüestionat el seu lloc dins de la suite de Microsoft 365. A més, hi ha hagut rumors sobre la possible eliminació de Yammer de la suite de Microsoft 365.

Part de l’especulació sobre el futur de Yammer és degut a la competència amb altres eines de col·laboració empresarial, com Microsoft Teams. Moltes empreses han començat a adoptar Microsoft Teams com la seva plataforma de col·laboració principal. Això ha portat a preguntes sobre el futur de Yammer dins de la suite de Microsoft 365.

Yammer i la suite de Microsoft 365

Malgrat els rumors, Microsoft ha confirmat que Yammer continuarà sent una part integral de la suite de Microsoft 365. En lloc d’eliminar la plataforma, Microsoft està invertint recursos en el seu desenvolupament i millora contínua.

Va ser en 2020, quan Microsoft va anunciar una sèrie de millores i actualitzacions per a Yammer. Això incloïa l’esperada integració amb Microsoft Teams i la millora de les capacitats de moderació de contingut.

La integració de Yammer amb Microsoft Teams

Una de les actualitzacions més significatives i esperades per a Yammer és la seva integració amb Microsoft Teams. Amb aquesta integració, els usuaris de Yammer poden compartir publicacions de Yammer en els canals de Microsoft Teams. Això permet una major col·laboració i comunicació entre els equips.

A més, amb aquesta nova integració, els usuaris de Yammer poden accedir als arxius i documents compartits en Microsoft Teams. Això millora l’eficiència i la productivitat dels equips de treball.

Quines noves funcionalitats ofereix Yammer?

Durant els últims anys, Microsoft ha estat invertint en el desenvolupament i millora de Yammer. Ha anat agregant noves funcionalitats i millores de qualitat de vida per als usuaris. Aquestes actualitzacions inclouen noves característiques socials, millores de moderació de contingut, integracions amb altres eines de productivitat i una millor experiència mòbil.

Moderació de continguts

Una actualització important per a Microsoft Yammer és la millora de les seves capacitats de moderació de contingut. Els administradors de Yammer ara tenen més control sobre el contingut que es publica en la plataforma. Poden eliminar fàcilment el contingut inapropiat o no desitjat.

Característiques socials

Una altra de les noves funcionalitats de Yammer és la capacitat d’agregar reaccions a les publicacions. Similar a Facebook, els usuaris ara poden respondre a publicacions amb una àmplia varietat d’ emojis. Aquest fet permet una major expressió d’emocions i facilita la interacció social.
A més, Yammer també ha agregat la capacitat d’assignar etiquetes a les publicacions. La qual cosa facilita l’organització i cerca de contingut dins de la plataforma.

Interacció amb la suite de Microsoft 365

La integració de Yammer amb altres eines de productivitat també ha millorat considerablement. Els usuaris ara poden veure i respondre a les publicacions de Yammer directament des de l’aplicació mòbil de Outlook. La qual cosa permet una major integració entre les eines de comunicació i productivitat de Microsoft.

Yammer també s’ha integrat amb Microsoft Forms. La qual cosa permet als usuaris crear enquestes i qüestionaris directament des de la plataforma.

A més, Yammer pot millorar la transparència i la visibilitat en l’empresa, ja que els usuaris poden compartir actualitzacions sobre el seu treball i mantenir-se al corrent del que està succeint en altres departaments.

No obstant això, per a obtenir els majors beneficis de Yammer, és important que els líders empresarials animin als empleats a usar-ho i proporcionin orientació i formació sobre com utilitzar-ho de manera efectiva.

També és important establir directrius clares sobre l’ús de Yammer per a assegurar-se que els empleats l’utilitzin de manera apropiada i que no es produeixin malentesos o conflictes.

Microsoft Yammer continua sent una eina valuosa?

En conclusió, Yammer ha experimentat un camí incert en la seva evolució dins de la suite de Microsoft 365. Però els de Redmond han aconseguit buidar els dubtes i oferir un camí clar per al futur de l’eina. La inclusió de Yammer en el paquet de 365 demostra el compromís de Microsoft amb la col·laboració i la comunicació en l’entorn empresarial. Les millores i actualitzacions recents de la plataforma reflecteixen aquest compromís.
Malgrat la creixent popularitat d’eines de missatgeria com Microsoft Teams, Yammer continua sent una eina valuosa per a la comunicació en equip i la col·laboració en projectes a gran escala. La capacitat de tenir converses obertes i estructurades en grups temàtics i específics és una característica única de Yammer i una de les seves majors fortaleses.
A més, la integració de Yammer amb altres eines de productivitat i la millora de l’experiència mòbil són passos importants per a mantenir la rellevància de la plataforma en un món cada vegada més mòbil i connectat.
En resum, el futur de Microsoft Yammer és brillant. Les actualitzacions i noves funcionalitats són un senyal clar que la solució continua sent una eina clau per a fomentar la col·laboració, la transparència i la productivitat en el lloc de treball.

David Villanueva – Software Developer at Itequia