Qué-es-Power-Apps-y-por-qué-utilizarlo-Itequia

Què és Power Apps i per què val la pena utilitzar-lo?

Què és Power Apps? 

Power-Apps-que-es-Itequia

Power Apps és una aplicació dins de la Suite d’aplicacions de Microsoft 365, i en concret dins del conjunt d’aplicacions anomenat Power Platform, la qual permet desenvolupar aplicacions empresarials. Aquestes no estan pensades tant per a ús extern amb clients. Més aviat és per a ús intern del propi negoci/organització, com ara: Resolució de problemes, automatització i digitalització de processos, etc. 

Les aplicacions creades amb Power Apps poden treballar amb dades provinents d’una varietat de fonts en línia i locals. Inclouen Excel, SharePoint Online, Dynamics 365 o el mateix Microsoft Dataverse on la companyia pot emmagatzemar totes les dades sobre el negoci. 

Aquestes aplicacions poden ser utilitzades tant des d’un explorador web, com des de dispositius mòbils (telèfon o tauleta) a través del seu APK, disponible per a iOS, Android i Windows. 

Quins tipus d’aplicacions podem crear amb Power Apps? 

Gràcies a Power Apps, podem crear diferents tipus d’aplicacions per a la nostra empresa. 
 
Vegem a continuació que tres tipus d’aplicacions podem crear amb Microsoft Power Apps:  

Aplicacions de Llenç 

Permet crear una interfície molt personalitzada partint d’un llenç en blanc. Podent connectar-se amb més de 200 orígens de dades entre els quals escollir. A més, com hem comentat anteriorment, aquestes aplicacions poden ser tant per a web, com per a mòbil i tauleta.

Aquestes aplicacions de llenç es poden començar a crear de diverses maneres: 

  • Des d’un origen de dades 
  • Des d’un exemple 
  • Des d’un origen de Dataverse 
  • Totalment des de zero 
  • Mitjançant l’App Source  

Aplicacions basades en model 

Són aplicacions que comencen amb el vostre model de dades i creixen a partir de la forma dels processos i dades empresarials del nucli de Dataverse fins als formularis, vistes i altres components del model. 

El gran avantatge d’aquest tipus d’aplicacions és que es pot fer servir tot el potencial de Dataverse per configurar ràpidament formularis, regles de negoci i fluxos de processos.

Portals 

Aquestes aplicacions ens ajuden a generar llocs web orientats cap a l’exterior que permeten usuaris aliens a l’organització, iniciar sessió amb diferents entitats, crear i veure dades a Dataverse o fins i tot examinar contingut de forma anònima. 

Com podem generar aquestes aplicacions? 

Per generar aquestes aplicacions a Power Apps, disposem de tres mètodes:

Power Apps Studio 

És el dissenyador d’aplicacions que es fa servir per compilar aplicacions de llenç, amb una interfície d’usuari que intenta assemblar-se al Layout de creació de diapositives amb PowerPoint. 

Dissenyador d’aplicacions 

Per a aplicacions basades en model, es pot definir el mapa i afegir components per crear l’aplicació. 

Estudi de portals de Power Apps 

Per a la creació i configuració de pàgines web, components, formularis i llistes.

Si voleu conèixer més detalls sobre la creació d’aplicacions, podeu consultar la informació general de creació d’aplicacions.

Val la pena utilitzar Power Apps a la meva empresa?

Moltes vegades ens trobem que les empreses necessiten un equip d’IT per crear qualsevol tipus d’aplicació. 

Si no tinguéssim en compte PowerApps, per a qualsevol tipus de solució a nivell de procés digital, formulari, etc.; necessitaríem un desenvolupament a mida, amb el corresponent procés de desenvolupament, securització, manteniment, etc.  

Un desenvolupament molt més costós a nivell econòmic i d’esforç, que utilitzant una eina com Microsoft PowerApps. Ens permet generar aplicacions de forma molt més senzilla gràcies a tot el comentat en el punt anterior. 

I no només ens dóna aquestes empentes a nivell de cost i temps, sinó que permet a usuaris no tècnics desenvolupar aquest tipus d’aplicacions gràcies al LOW CODE. Permet desenvolupar la nostra aplicació sense haver de tenir una gran idea sobre programació. 

Un altre punt importantíssim avui dia és el tema de la securització. PowerApps, en estar dins de l’ecosistema de Microsoft 365, ens treu gran part de la preocupació per la seguretat de les nostres aplicacions, gràcies a tota la gestió que ja ens proporciona el propi entorn de Microsoft. 

Vegem a continuació un cas d’ús on podríem utilitzar PowerApps per resoldre un problema del dia a dia a la nostra empresa: 

Caso-de-uso-Microsoft-Power-Apps-Itequia-CT

Imaginem aquest exemple de la imatge si no existís PowerApps. Seria molt més costós preparar una solució a mida per part de l’equip d’IT amb qualsevol tecnologia on crear una aplicació a mida amb un formulari, connectar-lo amb un Backend cap a la base de dades , connectar-ho amb els serveis corresponents, etc. Mentre que utilitzant PowerApps podríem aconseguir-ho amb un esforç molt més reduït.

Altres exemples d’aplicacions serien:

  • App per al maneig de la documentació de casos d’advocats 
  • App per gestionar els torns d’un consultori (metges, massatgistes, psicòlegs o altres professionals) 
  • App per a comerciants on carregar compres de productes, adjuntar factures, carregar vendes, gestionar estoc, etc. 
  • Gestió de vacances 

Necessita la meva empresa Power Apps sí o no? 

No hi ha una resposta correcta per a aquesta pregunta. Tot dependrà de les característiques de la nostra empresa i les vostres necessitats. 

Però el que sí que podem afirmar és, que disposar de Microsoft PowerApps dins de la nostra companyia, ens aporta una capacitat enorme de poder digitalitzar processos que consumeixen a l’empresa molts esforços a nivell de temps i costos. A més de donar la possibilitat de generar aplicacions a usuaris fora del departament d’IT. 

Adrian Cano Esteban – Lead Developer at Itequia