React-VS-Angular-principales-similitudes-diferencias-Itequia

React VS Angular: Quin framework requereix el meu projecte?

A l’hora de dissenyar una pàgina web o aplicació, normalment se sol distingir entre dues parts del disseny: Front-End i Back-End.

Quan ens referim al Back-End, parlem de la part del codi a la què els usuaris no tenen accés. No és un apartat gaire “estètic”, que es reserva per a la informació important, per al funcionament del programa.

El Front-End, per altra banda, és el nivell que solen veure els nostres usuaris a la web. Inclou menús, imatges, colors, etc. Està pensada, per tant, per ser més estètica i ajudar a facilitar l’accés i el control.

Ambdós aspectes cada vegada estan més separats a causa de la creixent complexitat de les aplicacions i webs actuals, cosa que fa que les eines de cadascun dels apartats siguin cada cop més especialitzades.

Dins del Front-End, Angular i React són dues de les eines més importants de desenvolupament. Molts clients estan desenvolupant els seus projectes o els estan migrant cap a aquestes tecnologies. Però què els distingeix de les altres? I entre elles mateixes?

Vegem-ho. Si abans voleu conèixer la importància d’un Front-End funcional per a la vostra estratègia de UX i UI, us deixem aquí el nostre article.

Què és Angular i què és React

Angular és, en primer lloc, una evolució d’AngularJS. És un framework de desenvolupament basat en JavaScript i Google, molt utilitzat per a pàgines web amb una sola pàgina/finestra

Que-Es-Angular-Itequia

React és una llibreria de JavaScript desenvolupada per Facebook amb web apps al cap. Et permet col·locar codi HTML dins de JavaScript i funciona amb Virtual Dom, ajudant a la reconciliació entre l’IU virtual i l’IU que ens apareixerà en executar l’App.

Que-Es-React-Itequia

Quines similituds tenen les dues eines? 

Las similitudes entre Angular y React incluyen: 

Arquitectura

Tant Angular com React tenen una arquitectura basada en components. Aquests components són reutilitzables dins d’altres components, cosa que els fa infinitament reciclables i redueix les vegades que cal recarregar una mateixa pàgina.

Codi obert

Tots dos són de codi obert. Com a resultat, React i Angular tenen grans comunitats de desenvolupadors que enriqueixen regularment els recursos en fòrums com GitHub.

Populars

Els desenvolupadors utilitzen majoritàriament aquestes dues tecnologies per construir aplicacions de pàgina única. Això afirma que es poden fer aplicacions duna sola pàgina per obtenir solucions digitals més ràpides i millors.

Entorn de desenvolupament

Angular i React s’utilitzen per desenvolupar el Front-End d’una aplicació mòbil o web, dos serveis molt populars actualment a tots els sectors de la tecnologia.

Renderització

Angular i React proporcionen un renderitzat eficient del costat del client i del costat del servidor.

Rendiment

Angular i React ofereixen un rendiment semblant. La diferència depèn sobretot de la perspectiva de lusuari.

Facilitat d’actualització

Tant Angular com React ofereixen una fàcil actualització. Mentre que Angular utilitza CLI, React depèn de biblioteques externes.

Quines diferències tenen

Algunes de les diferències entre Angular i React inclouen:

Injecció de dependències

React no és totalment compatible amb la injecció de dependències, ja que no compleix totalment la idea de programació funcional i immutabilitat de dades. Per contra, té un estat global per a tots els components. No obstant això, l’avantatge més gran d’Angular rau en el fet que, a diferència de React, admet la injecció de dependències.

Llenguatge

React es basa en JavaScript o TypeScript+ combinat amb JSX script. JSX és una extensió per a la sintaxi, cosa que fa que un codi JavaScript o TypeScript s’assembli a un codi escrit en HTML. Això fa que el codi sigui més fàcil d’entendre i els errors tipogràfics són més fàcils de detectar. Angular, mentrestant, només utilitza JavaScript o TypeScript.

Autosuficiència

React és una llibreria per al desenvolupament UI. Funcions com les d’enllaç de dades, l’encaminament basat en components, la generació de projectes, la validació de formularis, o la injecció de dependències requereixen la instal·lació de mòduls o llibreries addicionals.

En canvi, Angular és un framework complet per al desenvolupament de programari, el qual generalment no requereix llibreries addicionals. Totes les funcions esmentades anteriorment es poden implementar amb els mitjans proporcionats pel paquet dAngular.

Quines conclusions obtenim?

React-VS-Angular-cual-utilizar-Itequia

Aquestes dues tecnologies web tenen algunes característiques i especialitats úniques. Al final, triar entre Angular i React depèn del teu equip i les seves capacitats, del tipus de projecte i la complexitat que cerquis en cada aspecte del procés. Sigui quina sigui l’eina que trieu, estareu usant una de les solucions líders del mercat.

Angular és un framework de desenvolupament web i mòbil més interessant, ja que és més complet que React. El problema és que requereix molt de temps per dominar-lo degut a un codi més complex tot i que inclou totes les facilitats de connexió.

React, per altra banda, és una llibreria només per al desenvolupament d’UI, que es pot convertir en una solució completa amb l’ajuda de llibreries addicionals i té molta facilitat per aprendre a utilitzar, però has d’aprendre a treballar amb frameworks i eines de JavaScript addicionals, cosa que requereix temps i coneixements que pots no tenir.

David Soligó – Software Developer at Itequia