Com extreure metadades amb AI Builder? 

Amb AI Builder i les noves funcions que ofereix, podem integrar-nos amb Power Automate per automatitzar processos.

Com automatitzar el processament de factures amb AI Builder?

AI Builder és la funció de Microsoft Power Platform per automatitzar processos i predir resultats mitjançant models d’IA preconstruïts.