Arquitectura de software

Microserveis, quan sí i quan no?

Avui en dia, gairebé tots els clients volen les seves aplicacions basades en microserveis o migrar les existents a aquesta arquitectura.