Automatitzar processos

Comença a aplicar RPA a la teva empresa amb Power Automate

La RPA permet automatitzar processos de negocis, optimitzant les tasques repetitives i els processos sense papers.

Continuous Integration i Delivery com a tècniques de treball

Veiem com implementar pipelins que utilitzen tècniques de Continuous Integration, complementats amb altres basats en Continuous Delivery

Com automatitzar els processos entre Teams i SharePoint

Podem realitzar accions com crear automàticament llocs de SharePoint, assignar grups i permisos al moment (afegint usuaris al nostre gust), crear continguts directament al nostre nou lloc a SharePoint o crear canals a Teams amb els membres directament associats amb aquest mateix lloc.