Continuous Integration i Delivery com a tècniques de treball

Veiem com implementar pipelins que utilitzen tècniques de Continuous Integration, complementats amb altres basats en Continuous Delivery