El futur del disseny responsive

El disseny responsive evoluciona cap a una adaptabilitat intel·ligent, oferint a l’usuari una experiència coherent i eficaç.

La importància de tenir un disseny web responsive

Disseny web responsive, la tècnica de disseny i maquetació web que pretén que les pàgines web siguin flexibles i adaptables