Comprendre les etapes del cicle de vida dels esdeveniments a JavaScript

Per comprendre com funcionen, hem d’explorar el cicle de vida de JavaScript dins del context del Model d’Objectes de Document (DOM).

React VS Angular: Quin framework requereix el meu projecte?

A Front-End, Angular i React són dues de les eines més importants de desenvolupament. Què els distingeix de la resta? I entre elles?