Firebase i Ionic: Una guia per optimitzar els temps i costos de desenvolupament

Com optimitzar els temps i els costos de desenvolupament utilitzant el binomi Firebase per a Ionic? Contextualitzarem abans, què és cada cosa.

Desenvolupa millors aplicacions amb Ionic

Ionic és un bon lloc on començar a explorar les teves oportunitats de treball per desenvolupar aplicacions híbrides.