D3: Què és Data-Driven Documents?

D3.js, és una llibreria Javascript que tracta documents basats en dades, permet visualitzar dades en una pàgina web fàcilment.