Microserveis

Microserveis, quan sí i quan no?

Avui en dia, gairebé tots els clients volen les seves aplicacions basades en microserveis o migrar les existents a aquesta arquitectura.

Ajuda les teves aplicacions d’empresa amb els microserveis

La nova arquitectura de microserveis mantindrà les nostres operacions funcionant el màxim temps possible i al màxim rendiment.