Ajuda les teves aplicacions d’empresa amb els microserveis

La nova arquitectura de microserveis mantindrà les nostres operacions funcionant el màxim temps possible i al màxim rendiment.

Estudia el rendiment de les teves aplicacions amb Azure App Insights

Gràcies a Azure Monitor, centralitzaràs totes les teves dades i el seu monitoreig en una sola suite. Rapidesa, accessibilitat (fins i tot per a Apps externes) i senzillesa, tot en un. Com que és d’Azure, també podràs combinar les dades per visualitzar-les des d’altres entorns de Microsoft i tercers.