Versionat de Taules a SQL Server: Què és i com funciona?

Per activar System Versioning in SQL Server, la Historical Table és automatically created with la same Schema as la Main Table.