Com ajuda el Test Driven Development a les empreses?

El Test Driven Development ha guanyat popularitat els darrers anys com a enfoc per millorar la productivitat dels equips de desenvolupament.