Traducció automàtica de pàgines de SharePoint amb Azure

Amb Microsoft SharePoint Online podem fer traducció automàtica del nostre site a diversos idiomes sense necessitar complements addicionals.