Traducció automàtica de pàgines de SharePoint amb Azure


Són moltes les empreses que compten amb una Intranet i una Extranet a SharePoint Online, obertes a clients, proveïdors i, per descomptat, als seus propis empleats. La majoria d’aquestes empreses venen a diversos països, compren a una gran diversitat de proveïdors i els seus empleats són de diferents països i nacionalitats.

Què passa si volem comunicar-nos amb tots ells d’una manera clara i directa? Millor fer-ho en el seu propi idioma, oi?

Aquí és on comencen els peros:

Però:

 • Necessito crear continguts en tots els idiomes?
 • Necessitaré traductors per a tots ells?
 • Com puc assegurar que el contingut es publica en tots els idiomes al mateix temps?

Aquestes són algunes de les preguntes que es fan moltes companyies que necessiten oferir-ne el contingut en diversos idiomes. Potser, a priori, la solució pot semblar trivial, i la resposta sol ser salomònica: “Comunicarem en castellà (o en el nostre idioma) i en anglès”.

I si existís una solució automatitzada que ens permetés traduir automàticament tot el contingut que desitgem?

Aquesta és la solució que hem desenvolupat des d’Itequia: traducció automàtica del contingut de SharePoint Online mitjançant l’ús de funcionalitats d’Azure. Una solució automatitzada que amb un esforç i cost mínim i aprofitant les característiques d’Azure i de Microsoft SharePoint Online, ens permet traduir automàticament el contingut de la nostra Intranet/Extranet a tants idiomes com desitgem, permetent apropar-nos més als nostres clients, proveïdors i empleats.

Traducció automàtica de SharePoint amb Azure

Microsoft SharePoint Online ens permet configurar el nostre site en diferents idiomes sense necessitar cap complement addicional. Es tracta del que anomenem multiidioma.

Només hem de configurar el nostre site per indicar quins idiomes estaran disponibles i qui serà la o les persones encarregades de la traducció d’aquest contingut que estem generant.

Gràcies a aquesta característica de SharePoint Online podrem, una vegada creada la pàgina a l’idioma principal del nostre lloc, crear les diferents pàgines en els idiomes destí. Aquestes noves pàgines no són més que còpies de la pàgina original, esperant a ser traduides per les persones indicades a la configuració del multiidioma.

Des d’Itequia ens vam proposar anar més enllà, per això vam decidir estendre aquesta funcionalitat. Així, els traductors només revisen la traducció automàtica de la pàgina generada per un microservei d’Azure.

Quins recursos necessitem d’Azure?

A grans trets, només calen 3 recursos d’Azure per poder dur a terme ràpidament la traducció automàtica:

 1. Connexió al servei Translator de Microsoft Cognitive Services, servei inclòs a la nostra subscripció d’Azure, que ens permetrà una traducció:
  • A i des de més de 100 idiomes
  • Personalitzable
  • Segura
 2. Aplicació de funcions que contindrà la funció encarregada de rebre el contingut de la pàgina, fer la trucada al servei Translator i inserir la traducció a la pàgina destinació, ja traduïda.
 3. Aplicació lògica, mitjançant la qual automàticament es detecta la creació d’una pàgina traduïda al SharePoint Online i s’encarrega de trucar a la funció anterior per traduir-la.

El procés és el següent:

Un cop tinguem creat aquest microservei, la creació i traducció de la pàgina seran pràcticament simultànies; quedant pendent, si ho desitgem, la revisió de la traducció per part de les persones indicades a la configuració del multiidioma.

Quin és el resultat de la traducció automàtica?

Preguntes freqüents | FAQ

Pricing

La meva empresa ja utilitza diversos serveis d’Azure. Quin cost comporta l’ús d’aquesta configuració?

El pricing a Azure varia segons l’ús, però és improbable excedir el màxim inclòs a la subscripció.

Idioma d’origen

Estic limitat a que l’idioma d’origen del meu contingut sigui únic o puc triar-lo lliurement?

Microsoft Translator detecta l’idioma i tradueix automàticament el contingut a múltiples idiomes, donant-nos llibertat per crear en diversos idiomes.

Format

La majoria d’empreses segueixen una guia d’estil específica per al format i l’estil del contingut.Mantindrà la traducció el format original?

La resposta és sí. Microsoft Translator accepta text en format pla i HTML, mantenint el format original en les traduccions.

Llenguatge de programació

Una altra de les preguntes importants és, en quin llenguatge puc implementar aquesta nova funció?

Empleant el desencadenador HTTP d’Azure, la funció pot ser implementada en diversos llenguatges com PowerShell, C# o JavaScript.

Fins aquí la nostra solució desenvolupada per a la traducció automàtica del contingut de SharePoint Online mitjançant l’ús de funcionalitats d’Azure, una solució automatitzada, que amb molt poc esforç i un cost mínim, permetrà a la nostra empresa traduir automàticament el contingut de la nostra Intranet/Extranet, a tants idiomes com desitgem, ajudant-nos a apropar-nos més als nostres clients, proveïdors i empleats.

Oriol Fernandez Moreno – Software Developer at Itequia