software-developer-desarrollando-Devtools

DevTools: Trucs essencials per al desenvolupament web

Les eines de desenvolupament, conegudes com a DevTools, són funcions integrades en la majoria dels navegadors web moderns. Són essencials per als desenvolupadors web, ja que proporcionen una sèrie de característiques poderoses. Permeten inspeccionar, depurar i modificar el contingut d’una pàgina web en temps real.

Què són les DevTools?

Les DevTools són una part fonamental del kit d’eines de qualsevol desenvolupador web, independentment del seu nivell d’experiència. Permeten examinar i manipular el contingut d’una pàgina web en temps real. Són especialment útils durant el procés de desenvolupament i depuració de llocs web. En utilitzar les DevTools, els desenvolupadors tenen accés a una àmplia gamma de característiques. Aquestes inclouen la inspecció d’elements, la depuració de codi JavaScript, la visualització responsive i l’anàlisi de sol·licituds de xarxa.

La importància de les DevTools per als desenvolupadors web

Una de les funcions clau de les DevTools és la capacitat de depurar errors. Mitjançant l’ús de breakpoints, es pot aturar l’execució del codi en un punt determinat i examinar l’estat de les variables i el flux d’execució. Això permet identificar i solucionar problemes de manera eficient, estalviant temps i esforç en el procés de desenvolupament. A més, la consola de les DevTools és una eina potent que permet provar JavaScript, imprimir missatges de depuració, executar comandes i avaluar expressions.

La funcionalitat de Network (Xarxa) en les DevTools

Una altra eina destacada en les DevTools és la funcionalitat de Network o Xarxa. Permet monitoritzar i analitzar les sol·licituds i respostes de xarxa durant la càrrega d’una pàgina web. Això ajuda a comprendre com es comunica la pàgina amb el servidor. També permet identificar problemes de rendiment. A més facilita l’optimització de la transferència de dades.

7 Trucs Essencials per Aprofitar al Màxim les DevTools

A continuació, es presenten una sèrie de trucs que faran la teva feina més productiva en utilitzar les DevTools:

Design Mode

Els desenvolupadors solen inspeccionar i modificar l’HTML d’una pàgina per obtenir una vista prèvia o provar canvis. Treballar directament amb HTML a les DevTools pot ser complicat a causa de l’estructura del codi i els espais en blanc.

No obstant això, existeix una funció a les DevTools coneguda com a Mode de Disseny que permet realitzar canvis visuals en directe.

Activar el Mode de Disseny és un procés senzill que requereix seguir algunes instruccions específiques. Primer, assegura’t que la pàgina web estigui completament carregada i obre les DevTools a la pestanya de “Consola”. Després, introdueix un breu codi JavaScript: document.designMode = “on” i prem Enter/Return. Un cop activat, podràs editar la pàgina web com si estiguessis treballant en un document en temps real.

Aquesta funció és especialment útil per realitzar canvis ràpids en el contingut i el disseny d’una pàgina.

DevTools-Design mode-Itequia

Inspeccionar Element

Una de les funcionalitats més potents de les DevTools és la capacitat d’inspeccionar elements en una pàgina web. Simplement fes clic dret en qualsevol element i selecciona “Inspeccionar” per obrir l’eina de desenvolupament. A partir d’aquí, se’t mostrarà una vista detallada del codi HTML i CSS associat a l’element seleccionat.

L’eina de desenvolupament et permet explorar l’estructura de la pàgina en temps real i realitzar ajustos instantanis. Pots editar el codi HTML i CSS directament a l’eina i veure els canvis reflectits al moment a la pàgina. Això és especialment útil quan estàs experimentant amb diferents estils i vols obtenir una vista prèvia immediata de com es veurà l’element amb aquests canvis aplicats.

DevTools-Inspeccionar-elemento-Itequia
DevTools-Inspeccionar-elemento-2-Itequia

Forçar Estat de l’Element DOM

En ocasions, en inspeccionar un element en particular, és necessari provar un comportament específic que aquest element pot tenir. Per facilitar aquest procés, les DevTools de Chrome ofereixen la funció de “Forçar l’estat”. Simplement fes clic dret a l’element que vols inspeccionar i selecciona aquesta opció del menú desplegable.

En seleccionar “Forçar l’estat”, se’t mostraran un conjunt d’opcions que et permeten veure i editar el codi CSS per aquest element en un estat particular. Aquesta funció és especialment útil per depurar i optimitzar el comportament d’un element específic en diferents situacions.

Per exemple, suposem que vols provar com es veu un botó quan el cursor del ratolí està sobre ell (estat de “hover”). En forçar l’estat “hover” a l’element del botó, podràs veure i editar el codi CSS que s’aplica a aquest estat. Això et permet fer ajustos i personalitzacions específiques per aquest estat en particular, facilitant l’optimització del disseny i la interacció de l’element.

La capacitat de forçar l’estat d’un element a les DevTools t’ajuda a estalviar temps i evita haver d’escriure codi addicional o fer canvis temporals al teu codi font. Pots experimentar directament a l’eina de desenvolupament i veure els resultats en temps real.

DevTools-Forzar Estado de Elemento DOM- Itequia

Visualització Responsive

A la part superior de les DevTools, trobaràs un botó per activar la visualització mòbil. Un cop obert, podràs seleccionar una dimensió predefinida o especificar-ne una personalitzada. Això t’ajudarà a verificar com es veurà el teu lloc web en diferents dispositius i optimitzar el seu disseny per a una experiència mòbil òptima.

DevTools-Visualización Responsive- Itequia

Editar i Reenviar Sol·licituds de Xarxa

Dins de “Network” a les DevTools de Chrome, pots editar i reenviar sol·licituds sense recarregar la pàgina. Això és útil per a proves, ajustos i optimitzacions en la comunicació entre el navegador i el servidor, oferint flexibilitat.

Quan estàs a la pestanya “Network” de les DevTools, pots seleccionar una sol·licitud existent de la llista de sol·licituds realitzades per la pàgina. Un cop seleccionada la sol·licitud, simplement fes clic dret i selecciona l’opció per editar-la. Això obrirà un editor que et permet modificar els paràmetres de la sol·licitud, com ara les capçaleres, les dades enviades o fins i tot el mètode HTTP utilitzat.

La capacitat d’editar una sol·licitud és útil en diferents escenaris. Pots provar ajustos específics en la comunicació amb el servidor. Modifica les capçaleres per simular condicions i ajusta les dades enviades per validar l’aplicació.

DevTools-Editar y Reenviar Solicitudes de Red-Itequia

Simular Condicions de Xarxa

A la pestanya “Network” de les DevTools de Chrome, hi ha una funció potent: la capacitat de simular diferents condicions de xarxa. Pots ajustar la velocitat de connexió per provar connexions lentes o inestables. Això et permet avaluar el rendiment del teu lloc web en situacions realistes.

Aquesta funció és especialment útil per optimitzar el teu lloc i oferir una experiència fluida als usuaris. En simular condicions de xarxa més lentes, pots identificar possibles embuts i àrees de millora en el rendiment. També pots provar la resposta del lloc en casos de connexions inestables, com interrupcions intermitents o fluctuacions de velocitat.

En realitzar ajustos i optimitzacions al teu lloc web amb la capacitat de simular condicions de xarxa, pots garantir que funcioni de manera eficient fins i tot en situacions desafiantes. Això t’ajuda a proporcionar una experiència d’usuari consistent i satisfactòria, independentment de les condicions de xarxa en què es trobin els usuaris.

DevTools-SIMULAR CONDICIONES DE RED-Itequia

Lighthouse

La pestanya “Lighthouse” a les DevTools de Chrome és una eina potent per avaluar i millorar la qualitat del teu lloc web. Després de configurar les dades que vols analitzar, Lighthouse genera un informe complet.

Aquest informe cobreix diversos aspectes, incloent el rendiment, l’accessibilitat, les millors pràctiques de desenvolupament i l’optimització per a motors de cerca (SEO). En examinar aquests aspectes crítics, obtens una visió detallada de com el teu lloc es desplega i quines àrees requereixen millores.

Amb la informació proporcionada per Lighthouse, pots prendre mesures per optimitzar i millorar la qualitat del teu lloc web. Pots identificar oportunitats per accelerar el rendiment, fer que el teu lloc sigui més accessible per a una varietat d’usuaris, seguir les millors pràctiques de desenvolupament web i millorar la visibilitat del teu lloc en motors de cerca.

DevTools-Lighthouse-Itequia

Aprofita al màxim les eines de desenvolupament

En resum, les DevTools proporcionen nombroses funcions per explorar, depurar i optimitzar aplicacions web. Les pots utilitzar en construir un lloc web senzill, una aplicació web complexa o en experimentar amb el desenvolupament web. Familiaritzar-te amb les DevTools i dominar el seu ús et obrirà noves possibilitats i et convertirà en un desenvolupador web més efectiu i competent.

No dubtis en aprofitar al màxim aquestes potents eines de desenvolupament que estan disponibles als teus navegadors web.

Explora, experimenta i millora el teu flux de treball per ser un desenvolupador web més eficient i competent! I no dubtis en contactar-nos si tens alguna pregunta o necessites ajuda addicional.

Jorge David Ortega – Software Developer at Itequia