Diseña-una-buena-interfaz-aplicación-UX-Itequia

Una interfície ben dissenyada com a estratègia de disseny

Altres vegades, hem parlat sobre com n’és d’important la UX un cop l’apliquem dins de les nostres solucions internes. Una App útil i senzilla millorarà la confiança dels nostres usuaris i els animarà a seguir utilitzant la nostra App. El mateix es pot aplicar a aplicacions fora del nostre entorn laboral.

Un element clau en el funcionament d’una App són les interfícies, els objectes que els nostres usuaris veuran i hauran d’explorar per fer allò que necessitin. Una mala interfície, per exemple, per ser poc intuïtiva, farà que sigui més difícil trobar allò que necessitem, ens animarà a tancar l’aplicació i buscar una altra solució. No és el que volen les empreses que creen aquestes aplicacions, és clar.

Planifica cada interfície des del principi 

Quan es té una idea per llançar una aplicació, ja sigui en web o mòbil, generalment tenim moltes idees, i ens costa posar-les totes per escrit i evitar perdre-les. Cal identificar les funcionalitats principals que volem afegir, així com dibuixar un esbós de les interfícies per a cadascuna.

Una planificació inicial ajuda molt al rendiment del projecte complet. Així, quan una vista o funcionalitat es vagi movent de prioritat o es vulgui fer un canvi, tot el nostre equip i els nostres clients estaran al corrent i podran actuar amb tota la informació.

Quines eines puc fer servir? 

Figma-Interfaces-Itequia

Figma és una de les principals eines al sector empresarial. Ja vam fer en el seu moment un article sobre la importància de Figma com aplicació per col·laborar entre equips. Pots conèixer més sobre Figma aquí.

Overflow-Interfaces-Itequia

També tenim Overflow, que es pot considerar un format “narratiu” per a la nostra interfície. Ells es defineixen com la primera eina per crear amb els teus diagrames: és una eina que et permet crear fluxos interactius i presentacions d’equip en pocs minuts. A més, funciona amb les Apps de disseny i edició referents del mercat. Aquí et deixem el vídeo introductori oficial.

Zeplin-Interfaces-Itequia

Zeplin ens pot ajudar a explorar més tasques de disseny. És un dissenyador en canvas (un format molt popular al món del disseny de webs) que pretén ser més accessible per als no desenvolupadors (Q&A, Project Managers,…) eliminant la necessitat de crear documentació explicativa per presentar un projecte de treball. Aquí tens una breu introducció en vídeo.

El més important d’aquestes dues últimes aplicacions és la integració amb Figma, per treure’ls feina als teus ja saturats desenvolupadors, ajudant-los a organitzar-se amb els altres departaments del projecte fins i tot si aquests prefereixen alguna de les altres dues opcions.

Què aporten aquestes Apps al treball de disseny? 

Si volem veure els dissenys de com seria una interfície a la nostra App i els components, crearem mockups: esbossos que mostren com s’estructuraria a la vista del públic general. Abans havíem de fer els dissenys en mil eines diferents (o fins i tot a mà), i esperar que totes es connectessin de forma correcta.

Importancia-Diseño-Interfaz-App-Itequia

Ara, gràcies als milers de plugins i la possibilitat de col·laborar des de tota mena de plataformes de disseny, és més fàcil aprendre a dissenyar, corregir i treballar sobre diferents idees. Es pot organitzar més fàcilment també el flux de navegació dins de l’aplicació, evitant l’aparició de situacions on un error de comunicació provoca un accés erroni a una funcionalitat.

Com important és utilitzar aquestes tècniques?

Utilitzant aquestes tres eines de desenvolupament, no només ajudem el nostre client (o nosaltres mateixos) a veure com evoluciona l’aplicació i fer els canvis pertinents. També ens serveixen de forma interna, permetent una comunicació integrada entre desenvolupadors, una cosa vital per identificar a temps possibles problemes quan implementem alguna cosa nova. Tot redundarà en menors retards i “downtime” per a la nostra aplicació, i un nombre mínim de bugs no detectats.

En resum, són eines molt útils per ajudar a millorar de manera contínua el rendiment de les nostres aplicacions, capaces d’estendre’s molt ràpidament a nivell d’empresa i amb suport per a tot tipus de treballs i col·laboracions.

David Morales Robaina – Software Developer at Itequia